Prövning

Prövning i en kurs innebär att du läser en kurs på egen hand och vid några tillfällen examineras på kursens kunskapskrav. En examination kan bestå av prov, inlämningar, laborationer, redovisningar m.m. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen och utformas så att det är möjligt att bedöma kunskaperna i förhållande till alla delar av kunskapskraven. Prövningen får inte vara en komplettering där bara vissa delar av kunskapskraven prövas. Kunskaperna måste kunna bedömas utifrån hela betygsskalan.

Prövning för dig som fått F eller saknar betyg och är elev i skolan

Du som fått ett F eller saknar ett betyg i någon av de kurser som finns i din individuella studieplan kan avgiftsfritt genomföra en prövning i berörd kurs/kurser under din tid på gymnasieskolan. Anmälan sker till ordinarie prövningstillfällen. Vid anmälan betalas en depositionsavgift om 100 kr som återbetalas efter genomförd prövning. Om du inte genomför din prövning får du inte tillbaka din depositionsavgift.

 

Du måste senast sex veckor innan prövningstillfället ha tagit kontakt med den lärare som håller i prövningen för att få instruktioner och eventuellt material osv. OBS! Om du inte tar kontakt så får du inte pröva.

 

ID-kort eller annan giltig identitetshandling ska uppvisas vid samtliga examinationstillfällen. Om du inte kan legitimera dig får du inte genomföra prövningen.

Prövning för dig som i förväg prövar på hel kurs

Du kan göra prövning på de kurser som ingår i din individuella studieplan. Prövningen genomförs på den egna skolan utan avgift. Anmälan sker till ordinarie prövningstillfällen. Vid anmälan betalas en depositionsavgift om 100 kr som återbetalas efter genomförd prövning. Om du inte genomför din prövning får du inte tillbaka din depositionsavgift.

 

Du måste senast sex veckor innan prövningstillfället ha tagit kontakt med den lärare som håller i prövningen för att få instruktioner och eventuellt material osv. OBS! Om du inte tar kontakt så får du inte pröva.

 

Om du får E eller högre betyg vid prövningen avslutas kursen och betyget blir ditt slutbetyg i kursen. Du får alltså inte fortsätta i klassen/gruppen för att försöka få ett högre betyg.

 

ID-kort eller annan giltig identitetshandling ska uppvisas vid samtliga examinationstillfällen. Om du inte kan legitimera dig får du inte genomföra prövningen.

Prövning för dig som redan gått ut gymnasiet

Du som har slutat gymnasiet har två möjligheter:

  • Prövning kan göras på den skola där du läste din utbildning under läsåret närmast efter att du avslutat din utbildning. Anmälan sker till ordinarie prövningstillfällen.
  • Om det har gått mer än ett läsår sedan du avslutade dina gymnasiestudier tar du kontakt med Lärcentrum i din hemkommun. Det är till Lärcentrum du gör din ansökan eftersom prövningar hanteras inom respektive kommuns vuxenutbildning.

För dig som redan gått ut gymnasiet kostar en prövning 500 kronor per kurs. Betalningen måste ske innan prövning och inbetalas till Jämtlands Gymnasium bankgiro 807-3983. Ange som meddelande att beloppet avser prövning, vilket ämne, vilken skolenhet (t.ex. Wargentin) samt ditt för- och efternamn. Kvitto på godkänd betalning uppvisas i samband med att anmälningsblanketten lämnas in.

 

För att få genomföra din prövning måste du senast sex veckor innan prövningstillfället ha tagit kontakt med den lärare som håller i prövningen för att få instruktioner och eventuellt material osv. OBS! Om du inte tar kontakt så får du inte pröva.

 

ID-kort eller annan giltig identitetshandling ska uppvisas vid samtliga examinationstillfällen. Om du inte kan legitimera dig får du inte genomföra prövningen.

Prövningstillfällen 2024 för Jämtlands Gymnasium

2024-03-01
Sista datum för anmälan 2023-12-20

2024-05-03

Sista datum för anmälan 2024-03-08

Läraren sätter betyg senast två veckor efter avslutad prövning och meddelar dig betyget.

Anmälan

Anmälan till prövning görs till respektive skolans expedition/reception senast åtta veckor innan prövningstillfället. Du kan endast pröva en kurs per prövningstillfälle.

Anmälningsblanketterna hittar du här:

Anmälningsblanketter

Anmälningsblankett för dig som går på Jämtlands Gymnasium:

Anmälningsblankett för dig som gått ut gymnasiet. Obs! Prövning kan göras av dig inom ett år från det att du tagit studenten:

Om det är mer än ett år sedan du tog studenten och vill göra en prövning ska du ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun.

Övrigt

  • När du kontaktat ansvarig lärare får du instruktioner om prövningen.
  • Kom i god tid till examinationstillfällena! Glöm inte att ta med det material som behövs.