Estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är ett program som ska förbereda dig som elev för att kunna använda kunskaperna inom det estetiska området i ditt kommande arbetsliv eller i vidare studier.

Du som elev får grundläggande kunskaper inom estetiska verksamheter och uttrycksformer. På programmet får du prova att kommunicera med bild, text och ljud. Du får lära sig om konst och kultur, dans, musik och teater. Du ges möjlighet att lära sig om olika verktyg, metoder och material när det gäller skapande och får tillfällen att använda och utveckla din fantasi, din nyfikenhet och din kreativitet under utbildningens gång.

 

Programmet har ingen utpräglad yrkesinriktning men kan leda till att du som elev kan delta i olika konstnärliga projekt, fortsätta att studera eller arbeta inom det estetiska området. Kunskaperna kan också vara användbara inom förskola, olika fritidsverksamheter för barn eller inom äldreomsorgen.

 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

 

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du Anpassad gymnasieskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.