Skolans medarbetare umgås i personalrum

Direktion

Jämtlands Gymnasieförbunds politiska ledning utgörs av en direktion som i stort motsvarar kommunernas fullmäktige. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare, Krokom, Ragunda, Bräcke och Åre har vardera två ledamöter och två ersättare i direktionen medan Östersund har fem ledamöter och fem ersättare.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2023 till och med 2026. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har valt representanter till direktionen för sin kommun. Enligt förbundsordningen väljs till ordförande en ledamot som valts av Östersunds kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter 2023–2026

Jean Luc Kabisa (S), ordförande
Kommunfullmäktige i Östersund

 

Jannike Hillding (M), 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige i Krokom

 

Mari Eriksson (C), 2:e vice ordförande under perioden 2024-01-01–2024-04-30
Kommunfullmäktige i Åre

 

Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande (föräldraledig 2024-01-01–2024-04-30)
Kommunfullmäktige i Åre

 

Susanne Pettersson-Graff (S)
Kommunfullmäktige i Bräcke

 

Hans Isgren (V)
Kommunfullmäktige i Bräcke

 

Ingrid Zakrisson (C)
Kommunfullmäktige i Krokom

 

Elisabeth Björklund (AfR)
Kommunfullmäktige i Ragunda

 

Ellen Eriksson (S)
Kommunfullmäktige i Ragunda

 

Eva Marcusdotter (S)
Kommunfullmäktige i Östersund

 

Sven Nilsson (C)
Kommunfullmäktige i Östersund

 

Joel Nordkvist (M)
Kommunfullmäktige i Östersund

 

Elin Swärd (KD)
Kommunfullmäktige i Östersund

Ersättare

Bräcke
Daniel Bärlund (C)
Martin Halvarsson (M)

 

Krokom
Katarina Rosberg (S)
Mats Mathiasson (C)

 

Ragunda
Karl-Erik Lundin (KD)
Roger Östlund (S)

 

Åre
Peter Andersson (VV)
Emma Eriksson (KD)

 

Östersund
Thomas Andersson (S)
Diana Lindström(S)
Marlene Gustavsson (C)
Linnéa Wigg Victor (M)
Marcus Danielsson (SD)