Högskoleförberedande program

De högskoleförberedande programmen förbereder dig för fortsatta studier på högskolor och universitet. Du läser kurser i många olika ämnen och denna bredd ger dig en allmänbildning som du har stor nytta av i både studier och arbete.

Undervisningen är upplagd på ett sätt som påminner om högskolans sätt att arbeta. Du får lära dig att planera dina studier inför mer omfattande uppgifter som ska göras enskild eller i grupp. Du får särskild behörighet till många utbildningar på högskolan, vilket kan vara en fördel när du söker. Programmen ger dig de största möjligheterna för att få extra poäng för olika meritkurser när du söker till högskolan.