Estetiska verksamheter

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig som elev för arbete inom något av dessa områden.

Du som elev på programmet får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen förbereder dig för att arbeta med exempelvis utemiljöer, mark, växter, trädgård och djur. Du får möjlighet att lära dig att köra basmaskiner och för en del av våra elever kan det bli aktuellt att ta traktor/truckkort under utbildningstiden. Under utbildningen får du också lära dig att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

Smådjur

Smådjur innebär att du får träna och utveckla dina kunskaper på det vi kallar för ”smådjurshuset” som ligger på gångavstånd från skolan. Där kommer du få genomföra olika arbetsuppgifter som handlar om djurskötsel av smådjur.

 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

 

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du Anpassad gymnasieskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.