Personal som umgås i personalrum

Sammanträden och protokoll

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Under 2024 sammanträder direktionen följande datum:

 

  • 5 februari
  • 11 mars
  • 27 maj
  • 23 september
  • 11 november
  • 16 december.

 

På sammanträdet den 16 december fastställs verksamhetsplan och budget för 2025. Den del av sammanträdet som behandlar budgeten är offentligt.

Protokoll 2024

Föredragningslistor 2024

Protokoll 2023

Föredragningslistor 2023