Studerande från anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola (tidigare Gymnasiesärskolan) är en del av Jämtlands Gymnasium och vi finns på Wargentin och Torsta. För oss är det viktigt att alla får en chans till utveckling. Anpassad gymnasie­skola har speciell pedagogik som gör det enklare för elever med särskilda behov att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Vi erbjuder både nationella program och individuella programmet hos oss. Vi har totalt 5 nationella program. Tre av dessa finns på Wargentin och två på Torsta. Det individuella programmet läses förnärvarande på Wargentin. Programmen är alla fyraåriga utbildningar.

Vad är det som skiljer ett nationellt program från ett individuellt program?

Nationellt program

 • Större elevgrupper.

 • Högre tempo.

 • Ställer större krav på självständighet, samt större grad av initiativförmåga såsom att kunna planera, starta och stoppa samt fullfölja arbetsuppgifter.

 • Längre skoldag med fler lektioner samt flera byten mellan olika lärare och undervisningssalar.

 • En assistent per klass.

 • Läser ämnen med kurser som kan ge betyg på skalan A-E, Elever kan, om förutsättningar finns, även läsa kurser på övriga gymnasiet eller ämnesområden på individuella programmet. Rektor fattar beslut om vad som går att kombinera.

 • Läser 2500 kurspoäng.

 • APL står för arbetsplatsförlagt lärande som finns som en del av all yrkesutbildning på Anpassade gymnasieskola. Under sin APL läser eleven hela eller delar av kurser ute på en eller flera arbetsplatser. APL görs under minst 22 veckor.

 • Obligatoriskt Anpassad gymnasieskolearbete i år 4.

Nationellt program

 • Mindre elevgrupper.

 • Individanpassat tempo.

 • Möter varje elevs speciella behov.

 • Kortare skoldag med färre lektioner, färre byten av lärare och klassrummet som utgångspunkt.

 • Flera assistenter i varje klass.

 • Läser ämnesområden och får omdöme, om en elev har förutsättningar att läsa kurs på nationellt program eller kurs/kurser på övriga gymnasiet så är detta även möjligt. Rektor fattar beslut om vad som går att kombinera.

 • Undervisningstimmar, minst 3600 timmar.

 • Praktik utifrån elevens behov. Beslutas av rektor

 • Inget Anpassad gymnasieskolearbete.

Frånvaro

Om du blir sjuk måste någon av dina föräldrar göra en sjukanmälan. Sjukanmälan görs antingen via Quiculum eller direkt till mentor, kolla med din mentor och kom överens om vad som passar er bäst.

Ledighet

Anpassad gymnasieskola som skolform är frivillig, men har du tackat ja till utbildningsplats vill vi att du deltar i all undervisning. Detta för att nå målen för utbildningen.

Anpassade gymnasieprogram