Studiehjälp och andra bidrag

Studiehjälp som betalas ut från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) består av studiebidrag och extra tillägg. Det finns också andra ersättningar och tillägg som bekostas av din hemkommun. 

Studiebidrag

Studiebidrag betalas ut månadsvis från och med kvartalet efter man fyllt 16 år. Bidraget betalas automatiskt ut till alla som bedriver heltidsstudier. Om man skolkar ofta räknas man inte som heltidsstuderande och då får man alltså inget studiebidrag. Det är viktigt att känna till att detta i sin tur kan leda till att t.ex. bostadsbidrag till familjen minskar.

Extra tillägg

Extra tillägg kan beviljas den som har en svår ekonomisk situation. Ansökan om extra tillägg görs till CSN i Sundsvall.

Inackorderingstillägg

Läs mer om hur du ansöker om inackorderingstillägg på sidan för Inackorderingstillägg.

Studiehjälp från stiftelser

Emelie och Oscar Bjelkes Stiftelse

Studiehjälp till gymnasieelever födda och studerande i Jämtland, minst en av föräldrarna ska även de vara födda i Jämtland. Studerande bor så långt ifrån studieorten att kostnader för resor och uppehälle utgör en betydande utgift. Studerande är aktiv och intresserad av sina studier.

 

Sista ansökningsdag: 1 november.

 

Ansökan görs på: www.handelsbanken.se/ostersund

Astrid och Karl-Ivar Cedergrens Stiftelse

Elev som är född i Härjedalen och går på gymnasiet i Jämtland kan söka bidrag för dina studier ur Astrid och Karl-Ivar Cedergrens stiftelse.

 

Sista ansökningsdag är 1 november.

 

Ansökan görs på: www.handelsbanken.se/ostersund

Övrigt

Kostnadsbidrag för studier på folkhögskola

Om du läser allmänna ämnen/allmän kurs vid folkhögskola och inte har 3-årig gymnasieutbildning och inte har fyllt 20 år kan du ansöka om bidrag till skollunch, ev, serviceavgift, läromedel.