Individuella programmet

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för att kunna arbeta inom dessa områden.

Hos oss får du grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Genom utbildningen förbereds du som elev för att kunna arbeta med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring, enklare dokumentation och varuhantering i affär eller på lager. Utbildningen utvecklar ditt serviceinriktade förhållningssätt och din förmåga att kommunicera och samverka med kunder i exempelvis en butik.

 

För att träna på de praktiska momenten i utbildningen samt utveckla service och bemötande så får du som elev vara ute på en större butik en dag i veckan tillsammans med dina klasskamrater och skolpersonal.

 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

 

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du Anpassad gymnasieskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.