Samhällsvetenskaps­programmet Flex (SA-F)

Upplever du att allt som sker runtomkring dig i skolan tar all din energi? Samhällsprogrammet Flex med inriktning samhälle, skapar förutsättningar för dig! Här får du möjlighet att lägga din energi på studierna och få förutsättningar för att även orka med en meningsfull fritid.

Den här delen av Samhällsvetenskapsprogrammet riktar sig till dig som av någon anledning upplever att den vanliga skolmiljön är alltför utmanande. Till exempel om du har diagnos inom NPF eller om du har andra liknande utmaningar.

Utbildningen är belägen i närheten av Wargentin, i N-huset på Campusområdet. Här kan du gå en virtuell rundvandring i våra fina lokaler.

Tror du att SA-Flex kan vara något för dig? Tveka inte att ta kontakt med oss för att få göra ett studiebesök!

Mindre sammanhang

• Färre elever i klasserna (15 elever per årskurs)
• Högre lärartäthet som skapar förutsättningar för relationsbyggande.
• Högre tillgång till specialpedagogiskt stöd.
• Eget plan i N-huset på Campus där även matsal finns.

Högre flexibilitet

• Hög grad av individuell anpassning av miljön, så som fasta arbetsplatser, ljuddämpande möblering, intrycksreducering mm.
• Personal (ej undervisande) som skapar möjlighet för rastaktiviteter, behov av avbrott under skoldagen, samtal, kontakt vid frånvaro osv.

Tydligare struktur

• Tydligare struktur på schema.
• Förutsägbar lektionsstruktur.

Samverkan

Vid behov samverkar vi med berörda instanser på individnivå, så som Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), socialtjänsten, Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH), Lagen om stöd och service (LSS) med flera.

FAQ

SA-Flex följer samma timplan som SASAM

Vi har ett tydligare schema utan håltimmar

Idrotten på SA-Flex blir i sig en anpassad idrottsgrupp då den sker i vårt mindre sammanhang.

Grunden är 3 år men vid behov kan möjlighet finnas att läsa klart programmet under ett 4:de år.

Nej, men man kan anmäla intresse för en IMV-plats på programmet i Dexter när man söker till gymnasiet. Det finns inga reserverade platser för IMV-elever utan dessa tas in efter enskild bedömning och i mån av plats.

För elever som vill läsa i ordinarie grupper kan de välja ur ordinarie valkatalog. Annars kommer gruppen att kunna läsa på SA-Flex men med ett begränsat utbud

Ja.

Alla elever erbjuds lunch i hus N. De som vill får självklart gå till matsalen i Sporthallen.

Under förutsättning att ett fullständigt särskilt behovsunderlag som uppfyller våra kriterier finns, är det meritvärde som gäller.

Om eleverna önskar läsa moderna språk (steg 1-2 eller steg 3-4) i de ordinarie språkgrupperna finns möjlighet att göra det. Hos oss på SA-Flex kommer man att kunna läsa tyska.

 

En dialog kommer att föras med varje elev kring språkalternativen.

Programfördjupningskurser är samma som på SaSam och den valbara kursen i år 3 är hos oss engelska 7