Personal som går tillsammans i korridoren

Jobba hos oss

Våra medarbetare är vår främsta tillgång. Vi värnar om deras välmående och arbetsglädje, och vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö där balans mellan arbete och privatliv prioriteras. Hos oss får du möjlighet att växa i en dynamisk och stödjande miljö, oavsett var i livet du befinner dig. Vi erbjuder inte bara spännande arbetsuppgifter och en positiv arbetskultur, utan även en trygg anställning med attraktiva förmåner.

Hos oss blir du en del av ett stort och kompetent nätverk. Varje läsår inleder vi med en medarbetardag för alla anställda, där du får möjlighet att träffa både nya och gamla kollegor, delta i workshops och lyssna på inspirerande föreläsningar.

 

Vi värdesätter en god arbetsmiljö och satsar kontinuerligt på våra lokaler för att skapa en funktionell och trivsam lärandemiljö. Under de senaste fem åren har vi gjort betydande investeringar för att ge både personal och elever de bästa förutsättningarna. Förbundet har en välutvecklad strategisk och operativ stödfunktion, inklusive HR, ekonomi och IT, som stödjer dig i ditt dagliga arbete.

 

På Jämtlands Gymnasieförbund ser vi internationalisering som en viktig del av vår verksamhet, både för våra medarbetare och elever. Vi driver löpande flera internationella projekt, där lärare kan delta i jobbskuggning, kompetensutveckling på internationella konferenser och utbytesprojekt tillsammans med elever.

 

Varmt välkommen att skicka in din ansökan. Om du har några frågor som inte besvaras här, är du alltid välkommen att kontakta oss via via e-post.

Lärarpraktik VFU/KPU

Studerar du till lärare och är intresserad av att göra praktik hos oss? Vi erbjuder praktik (VFU -verksamhetsförlagd utbildning eller KPU – kompletterande pedagogisk utbildning) på våra skolenheter. Våra lärare/handledare är kompetenta och erfarna och säkerställer en bra praktikperiod.

 

Vill du göra din praktik i Östersund kontaktar du gunilla.jonsson@jgy.se Gäller din praktik någon annan ort inom Jämtlands Gymnasieförbund skriver du till info@jgy.se. 

Att jobba hos oss