Inköp och upphandling

Statens, kommuners och myndigheters inköp regleras i ett särskilt regelverk, den offentliga upphandlingen. Det innebär att all upphandling i Jämtlands Gymnasieförbund omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU 2007:1091).

Grundprincipen i LOU är att upphandlade myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Det innebär att alla inköp sker i konkurrens och därigenom på ett så affärsmässigt sätt som möjligt.

 

Samtliga kommuner i Jämtlands län samarbetar inom upphandling via ett gemensamt upphandlingskontor. Upphandlingskontoret finns i Östersund och upphandlar varor och tjänster som de samverkande kommunerna har behov av. Kontoret styrs politiskt via gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Även Jämtlands Gymnasieförbund, Krokoms Bostäder och Norra Jämtlands Räddningstjänst ingår i samarbetet. Dessa ingår dock inte i den gemensamma nämnden.

Styrdokument

De samverkande kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy. Dessutom finns handlingsrutiner för den offentliga affären i form av tillämpningsföreskrifter. Styrdokumenten gäller även Jämtlands Gymnasieförbund i och med att de antogs av direktionen för Jämtlands Gymnasieförbund den 21 september 2009.

Ramavtal

De flesta upphandlingar som genomförs slutar med att ett ramavtal upprättas. Jämtlands Gymnasieförbund tecknar ramavtal för att täcka vårt behov av de vanligaste tjänsterna, bland annat finns ramavtal för arbetskläder/skor, hyrbilar, däck och däckservice, möbler, livsmedel, kontorsmaterial med flera.

 

En lista på gemensamma ramavtal som upphandlats genom Upphandlingskontoret finns i länk nedan:

 

Ramavtalslista Jämtlands län

Direktupphandling

Om ramavtal saknas och upphandlingens värde är lågt, eller om det finns synnerliga skäl, kan en direktupphandling genomföras. Direktupphandling avser endast enstaka upphandlingar under ett år. Direktupphandling skiljer sig från en vanlig upphandling på flera sätt, bland annat innebär det att förbundet själv tar kontakt med flera företag för att infordra anbud.