Skolans medarbetare umgås i personalrum

Kansli

Förbundskansliet svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till förbundets ledning, rektorsområden och verksamhet. Här nedan finner du oss som arbetar på förbundskansliet.

Josefin Lundh, Administratör

Josefin arbetar med administrativa uppgifter i personalsystemet Heroma och Quiculum samt i ekonomisystemet Visma.

Tel: 010-490 24 27

 

Emma Wester, Förbundssekreterare

Emma kan du kontakta i ärenden som rör direktionens sammanträden, våra förtroendevalda politiker eller handlingar i förbundets diarium. Emma vänder du dig också till i frågor om övergripande administration.

Tel: 010-490 24 25

 

Erik Holmer, Handläggare

Erik arbetar som handläggare inom verksamhetsstöd. Erik är även förbundets dataskyddsombud och hanterar frågor som rör gdpr.

 

Christina Elofsson, Kommunikatör

Christina arbetar med kommunikation, webbansvar, sociala medier, grafisk produktion, event, pressmeddelanden, information inför gymnasievalet, aktiviteter för elever från grundskolan m.m.

Tel: 010-490 24 28

 

Ann-Marie Kuru, Antagningshandläggare

Ann-Marie ansvarar för gymnasieantagning för samtliga gymnasieskolor i Jämtlands län.

Tel: 010-490 24 20

 

Therese Hägglöf, Ekonom

Therese arbetar med budget, prognoser och bokslut och fungerar som verksamhetsstöd till chefer och skoladministratörer. Till Therese kan du vända dig i frågor gällande interkommunal ersättning samt i övergripande frågor rörande ekonomi, såsom fakturahantering med mera.

Tel: 010-490 24 22

 

Richard Lainegard, Ekonom

Richard arbetar som projektekonom och internationell samordnare för förbundet. Han har ett övergripande ansvar för externa projekt, internationella utbyten och partnerskap.

Tel: 010-490 24 33

 

Åsa Mannerstål, Ekonom

Åsa arbetar som ekonom på förbundskansliet. Till henne vänder du dig också i upphandlingsfrågor.

Tel: 010-490 24 36

 

Henrik Palin, IT-arkitekt (Tjänstledig)

Henrik ansvarar för förbundets IT-infrastruktur och IT-säkerhet.

Tel: 010-490 24 31

 

Tobias Nolervik, HR-specialist

Tobias är HR-specialist. Han erbjuder konsultativt och serviceinriktat stöd till chefer i verksamheten, bland annat i frågor som rör arbetsrätt och lönebildning. Tobias bistår även vid rekryteringar och säkerställer korrekt tolkning och efterlevnad av regler och anställningsvillkor.

Tel: 010 490 24 37

 

Johan Jonsson, Intendent

Johan ansvarar för förbundets fastigheter och säkerhet. Johan arbetar även med förbundets servicefunktioner såsom caféverksamheter och vaktmästeri.

Tel: 010 490 24 35