IT– och digitala verktyg

Jämtlands Gymnasium har en gemensam IT-miljö. Här följer en del information runt IT som kan vara bra att ha koll på.

JGY– nätet

För att kunna använda skolans nätverk och skolans datorer krävs ett personligt användar-ID och lösenord.

Trådlösa nät

Inom Jämtlands Gymnasium finns två trådlösa nät:

 

  • JGY-Intern
    Vårt interna nät som ger tillgång till olika nätverksresurser som skrivare, databaser, Internet, etc. Skolans datorer kopplar automatiskt upp mot detta trådlösa nät om täckning finns.
  • JGY-Guest
    Vårt gästnät som ger Internetaccess men ingen tillgång till våra övriga nätverksresurser. Nätverksnyckeln erhålls på skolan.

Mail och intern information

Elever och personal ska tänka på att kontrollera sin e-brevlåda och information på skolans intranät regelbundet, helst varje vardag, så att du inte missar något viktigt.

Utskriftslösning

Jämtlands Gymnasium i Östersund har en gemensam utskriftslösning. Syftet med lösningen är bland annat att minimera mängden onödiga utskrifter och få en förbättrad funktionalitet för både elever och personal.

Follow-me-print

Follow-me-print innebär att du aldrig behöver ange till vilken skrivare du vill skriva ut. Du kan alltså gå till valfri maskin och hämta din utskrift med hjälp av dina användaruppgifter eller med hjälp av din tagg/blipp. Det innebär också att ingen utskrift görs förrän du går till skrivaren och ”kvitterar ut” dem.

 

Om du inte hämtar ut din utskrift inom 12 timmar kommer den automatiskt att raderas från utskriftskön. Du har också möjlighet att avbryta din utskrift framme vid skrivaren om det skulle visa sig vara någon utskrift du inte längre behöver.

 

När du lämnar skrivaren kan du enkelt logga ut så att ingen annan får tillgång till dina utskrifter. Om du mot förmodan skulle glömma det kommer du automatiskt att loggas ut när du inte rört displayen på 15 sekunder.

 

Påbörjade utskriftsjobb slutförs givetvis ändå. Undvik att skriva ut stora mängder, tänk på miljön!

Registrera tagg/blipp

Första gången du skriver ut på någon av våra skrivare har du möjlighet att registrera din tagg/blipp. Här följer en instruktionsvideo som beskriver hur du går tillväga:

Skanning

Alla MFP-skivare är utrustade med skanner vilket innebär att du enkelt kan skanna både bilder och dokument. Filerna skickas automatiskt till din e-post.

Personliga elevdatorer

För att erhålla en elevdator krävs att elev tillsammans med vårdnadshavare skrivit under den ansvarsförbindelse som följer med. Datorerna levereras färdiginstallerade med de programvaror som skolan tillhandahåller för att eleven ska kunna genomföra sin utbildning.

Säkerhetskopiering

Eleven ansvarar själv för säkerhetskopiering av filer som sparats på datorn. Vi rekommenderar att spara i molntjänsten OneDrive. Då når du dina filer så länge du har tillgång till ett nätverk och riskerar inte att förlora dina arbeten om datorn sätts ur funktion eller förloras.

Erbjudande om att köpa dator efter fullgjord utbildning

Efter fullgjord utbildning erbjuds du att köpa datorn till ett restvärde som fastställs årligen och utrustningen övergår då i din egendom. Alternativt återlämnas datorn till Jämtlands Gymnasieförbund. Datorn ska i så fall vara hel och fungerande samt inkludera laddare. Om utbildningen avbryts i förtid skall datorn återlämnas till Jämtlands Gymnasieförbund i samband med avbrottet.

Förlust och skada

Eleverna svarar för de kostnader som kan uppstå vid förlust eller av skador på datorn, programvaran eller tillhörande utrustning och som inte omfattas av maskingarantin.

 

Vid förlust, skada eller fel ska detta genast anmälas till skolan genom att fylla i en skadeanmälan som sedan lämnas in till skolans tekniker.

 

Det är viktigt att eleven/vårdnadshavarare kontrollerar med SITT försäkringsbolag om lånedatorer för privat bruk omfattas av deras ordinarie hemförsäkringen samt eventuella tilläggsförsäkringar.

 

Här kan du ladda ner ansvarsförbindelser och skadeanmälan: