Exteriörbild av Wargentinsskolan

Wargentin

Jämtlands Gymnasium Wargentin med anor från 1847 är idag en av de största gymnasieskolorna i norra Sverige. Skolan ligger i centrala Östersund med närhet till stadens kommunikationer. Wargentin präglas av kreativitet, engagemang och tolerans i en miljö där varje enskild elev känner sitt eget värde och ser andras. Lokalerna erbjuder moderna, fräscha och estetiskt tilltalande mötesplatser för elever och personal.

Kärnverksamheten är lärande och skolan har ett brett utbud av utbildningar. Behöriga lärare är en självklarhet och personalen har hög kompetens med fokus på kunskap, delaktighet och trygghet. Elevhälsopersonalen arbetar tillsammans med lärarna för att främja en god lärande miljö.

 

Café Lyan som ligger vid huvudentrén är ett perfekt ställe att ta en fika och träffas på. I skolans hjärta finns ett välutrustat och modernt gymnasiebibliotek där elever kan studera och fördjupa sina kunskaper. Skollunchen serveras i en trivsam miljö där flera rätter erbjuds varje dag. Elever och personal tränar gratis i Sporthallens gym.

 

Behöver en elev särskilt stöd finns tillgång till bl.a. studiegårdar och specialpedagogisk kompetens. På Wargentin finns även Studion vars uppgift är att stödja och handleda elever som har någon slags utmaning i sin studiesituation. t.ex NPF. Detta är ett komplement till klassrumsundervisning med flexibla lösningar för att eleven ska få rätt förutsättningar.

 

Tillsammans skapar vi det bästa lärandet!

Våra gymnasieprogram på Wargentin