Glada lärare och elever tillsammans

Möt våra arbetare

Alla som arbetar på Jämtlands Gymnasieförbund är en del av ett stort nätverk av kompetenta kollegor. Här finns utmärkta möjligheter att utbyta tankar, idéer och erfarenheter som hjälper dig att utvecklas i din yrkesroll.

Vi vill ge dig en tydlig bild av hur det är att arbeta i våra skolor runt om i länet. Därför kan du nedan ta del av berättelser från våra medarbetare om deras vardag, både i och utanför arbetet. Vi hoppas att dessa insikter tydliggör de möjligheter och förmåner som väntar dig som kollega hos oss.

 

Varmt välkommen att skicka in din ansökan och skulle du ha några funderingar som inte besvaras här, kan du alltid ställa dina frågor via e-post!

Våra medarbetares berättelser

Thomas Nilsson, yrkeslärare

Som yrkeslärare hos oss får du samarbeta dagligen med kollegor på din skola och bli en del av ett större nätverk inom förbundet. Du arbetar i ett team med lärare från olika ämnen som tillsammans strävar efter att ge eleverna den bästa utbildningen. Branschsamverkan är en central del av ditt arbete och internationella samarbeten är vanliga inom flera program. Här får du en unik möjlighet att utveckla din undervisning i en inspirerande miljö tillsammans med engagerade elever och kollegor. Tomas arbetar som yrkeslärare på Jämtlands Gymnasium Bräcke.

Jan Wermelin, ämneslärare

Som ämneslärare hos oss blir du en del av ett omfattande nätverk med kollegor från flera skolor. Du samarbetar dagligen med kollegor på din egen skola och får även möjlighet att samverka med ämneskollegor från andra enheter inom förbundet. Du tillhör både ett arbetslag på ett av våra program och ett ämneslag, vilket ger dig ett brett stöd i ditt arbete. Som lärare här har du en fantastisk möjlighet att utveckla din undervisning i samarbete med både elever och kollegor. Jan arbetar som ämneslärare i matematik och naturkunskap på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Carina Åslund, vaktmästare

Som vaktmästare hos oss är du stationerad vid en av våra skolor, men du kan också bli ombedd att hjälpa till på andra skolor vid behov. Förutom skötsel och underhåll av lokalerna har du daglig kontakt med både personal och elever som behöver din service. Du har ett självständigt arbete, men också möjlighet att samarbeta med kollegor inom förbundet, vilket ger dig både frihet och ett starkt stöd i ditt arbete. Carina arbetar som vaktmästare på Jämtlands Gymnasium Fyrvalla.

Janne Tjärnström, tränare

Som lärare i specialidrott eller tränare inom Jämtlands Gymnasieförbund arbetar du antingen i Östersund eller Åre. Din arbetsplats kan variera mellan idrottsanläggningar, klassrum eller ute i naturen. Du undervisar i någon av följande idrotter: basket, fotboll, friidrott, ishockey, alpint, längdskidåkning, skidskytte, puckelpist, skicross, fäktning eller gymnastik. Vi erbjuder utbildningar på riksidrottsgymnasium (RIG), nationell idrottsutbildning (NIU) och lokal idrottsutbildning (LIU) inom olika idrotter. Under läsåret kan det även förekomma träningsläger på andra orter och i andra länder, vilket ger både dig och eleverna unika möjligheter till utveckling och erfarenheter. Janne arbetar som lärare i specialidrott på Jämtlands Gymnasium Åre.

Carin Liljekvist, studie- och yrkesvägledare

Som studie- och yrkesvägledare hos oss förbereder du eleverna för deras kommande arbetsliv. Du hjälper dem att navigera de olika valmöjligheterna, både inom utbildningen och för vidare studier. I ditt arbete samarbetar du med dina kollegor inom förbundet samt med andra studie- och yrkesvägledare i länet. Varje program har ett elevhälsoteam där du som studie- och yrkesvägledare spelar en nyckelroll. Carin arbetar som studie- och yrkesvägledare på Jämtlands Gymnasium Torsta och Wången. 

Bitte Önnebro, specialpedagog

Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för elevers lärande och utveckla det pedagogiska arbetet. Du har en central roll i programmens elevhälsoteam och arbetar nära rektor, lärare och elever. Du får även möjlighet att delta i kollegiala träffar för att utbyta erfarenheter med andra specialpedagoger inom förbundet. Bitte arbetar som specialpedagog på Jämtlands Gymnasium Bispgården.

Mia Kvist, rektor

Som rektor har du det övergripande pedagogiska ansvaret för en eller flera utbildningar, samt ansvar för personal och ekonomi inom verksamheten. På Jämtlands Gymnasieförbund har vi en välutvecklad stödorganisation inom HR, ekonomi och IT, som underlättar ditt arbete. Du samarbetar nära med dina kollegor inom rektorsområdet och deltar regelbundet i möten med alla chefer inom förbundet, vilket främjar samarbete och utveckling. Mia har arbetat som rektor och är för närvarande områdeschef på Jämtlands Gymnasium Wargentin.