Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning till elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Stödet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.

 

Tilläggsbelopp kan sökas hos Jämtlands Gymnasieförbund för elever skriva i Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommuner.

 

Enligt gällande förordningar ska huvudmannen hantera så kallade grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp i sin bidragsgivning. Förbundet prövar  tilläggsbelopp för fristående skolor, andra kommunala skolor och för den egna verksamheten enligt samma rutin, bland annat utifrån kravet om lika villkor och rättvis kommunal finansiering.

Nedan finns gällande riktlinjer för ansökan samt ansökningsblanketten.