Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig som elev för ett arbete inom dessa områden.

Du som eleverna på detta program får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, servering, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

 

För att träna på de praktiska momenten i utbildningen så har du som elev tillgång till både kök och Café på skolan. Cafét heter Café Nyfiket och där får du möjlighet att öva på service och bemötande samt få tillfälle att sälja sina egna produkter till andra.

 

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

 

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du Anpassad gymnasieskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.