Vård- & omsorgs­programmet (VO)

En sak är helt säker – det kommer att behövas vårdspecialister så länge det finns människor. Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en undersköterskeexamen. En bra grund för arbete direkt eller för att gå vidare till sjuksköterskeutbildningen på universitetet.

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vård och omsorg. Under utbildningen är minst 15 veckor av studietiden arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute i verksamheter som äldreomsorg, gruppboenden, hemtjänst, sjukhuset och primärvården.

Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och innehåller inslag från olika kunskapsområden som vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar vård och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. Denna kurs ingår i alla profiler som du kan välja inför årskurs tre.
OBS! Inom alla profiler har du möjlighet att välja till kurser som ger dig högskolebehörighet till t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Det finns också möjlighet att söka programmet som lärlingsutbildning från år 2. Läs mer på Lärlingsutbildning

Friskvård & Hälsa / Räddningsmedicin

I kursen Friskvård & Hälsa blir det stort fokus på att ge eleverna en chans att utveckla sina kunskaper om hälsofrämjande åtgärder och olika former av hälsovårdande insatser. Allt från frisk- & riskfaktorer till livsrelaterad ohälsa och folkhälsosjukdomar.

I kursen Räddningsmedicin får eleverna en djupare kunskap i den prehospitala sjukvården, medicinskt omhändertagande och första hjälpen. Eleven får fördjupad kunskap om vanliga fysiska och psykiska reaktioner som kan uppkomma vid olycksfall, akuta skador och sjukdomar.

Exempel på yrken

Inom sjukvård och akutsjukvård. Förberedande inför vidareutbildning till Sjuksköterska eller inom ambulanssjukvård.

Studieort

Wargentin

Barn- och ungdomssjukvård

Här får du kunskap om barnets utveckling och vård av barn och ungdomar. Du får utveckla din förståelse för hur samspelet mellan familj/närstående påverkas vid för tidigt födda barn, barn/ungdomars sjukdomar och barn med olika funktionsvariationer.
Exempel på yrken: Arbete på barn och prematuravdelning och elevhem för personer med funktionsvariationer.

I kursen Räddningsmedicin får eleverna en djupare kunskap i den prehospitala sjukvården, medicinskt omhändertagande och första hjälpen. Eleven får fördjupad kunskap om vanliga fysiska och psykiska reaktioner som kan uppkomma vid olycksfall, akuta skador och sjukdomar.

Exempel på yrken

Arbete på barn och prematuravdelning och elevhem för personer med funktionsvariationer.

Studieort

Wargentin

Räddningstjänst

Här får du en grund för fortsatt utbildning om du vill arbeta inom räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis. Teori och praktik varvas med tonvikt på att skapa en handlingsberedskap i olika situationer.

Jämtlands Gymnasium och Räddningstjänsten Jämtland har utvecklat sitt samarbete och erbjuder nu en unik möjlighet för dig att få en breddad utbildning. Du kan bli både undersköterska och certifierad deltidsbrandman.Utbildningen till deltidsbrandman genomförs inom ramen för räddningstjänstinriktningen i åk3 enligt ett särskilt upplägg.För att få certifikatet och bli anställningsbar som deltidsbrandman krävs godkänt i de moment som ingår i den utbildningen, inklusive fystester.

Exempel på yrken

Arbete inom sjukvården, och förberedelse för kommande studier inom denna inriktning ex. Räddningsskolan Sandö.

Studieort

Wargentin

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.

Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Vård- och omsorgscollege

Inom VO-College samverkar utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Elever på Vård- och omsorgsprogrammet kommer därmed gynnas bland annat av fortsatt god tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare och elever som fullföljt programmet och har godkända betyg i minst 2500 poäng, där de gemensamma karaktärsämneskurserna på 650 poäng är obligatoriska, kommer att erhålla ett diplom.

VO-College som organisation verkar för att fler ska utbilda sig inom vård och omsorg. En nära koppling mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska verka för att utbildningarna är verklighetsanpassade och aktuella.

Det ökade antalet äldre kommer att leda till ökat behov av personal inom vård och omsorg.

Läs mer på: www.vo-college.se

Ardis Tabu Kanga & Michel K Engelsperger

Inriktning: Vård- och Omsorg
Examen: 2019
Hemort: Stugun resp. Tandsbyn

 

Ardis bestämde sig för Vård- och omsorgsprogrammet efter att hon jobbat på ett äldreboende en sommar. Michel vill söka till polishögskolan och garanterat ha ett jobb efter studenten.

 

– Det bästa med utbildningen är upplägget på alla ämnen. Det är kompakt och man lär sig mycket på kort tid. Lärarna är otroligt duktiga på att anpassa lektioner, övningar, studiebesök och uppgifter, säger Michel.

 

Efter studenten vill Ardis jobba lite för att sedan plugga vidare till sjuksköterska. Michel planerar att göra värnplikten för att sedan söka polishögskolan.