Lärlingsutbildning i Bispgården

Lärlingsutbildning i Bispgården

Lärlingsutbildning

Det arbetsplatsförlagda lärandet påbörjas i årskurs två. APL-perioderna fördelas individuellt utefter din studieplan. I årskurs två läggs APL två alternativt tre dagar/vecka under läsåret. I årskurs tre är du på APL fem dagar/vecka. Gemensamma genomgångar, planeringar och teoretiska lektioner sker på skolan vid behov.

Högskolebehörighet

Vi erbjuder möjligheten att studera mot grundläggande högskolebehörighet.

Kvalitetssäkring

Bispgårdens Tekniska College, BTC leds av en styrelse där företagen är i majoritet. Samarbetet inom BTC bygger på hög flexibilitet och engagemang vilket säkerställer att man erhåller kunskaper som efterfrågas.

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Fordonsprogrammet i Bispgården erbjuder inriktningen transport med platsgaranti när du antas till utbildningen.

Här utbildas du till yrkesförare och lär dig köra, lasta, lossa och hantera olika typer av gods. Utbildningen är en lärlingsutbildning vilket innebär att du kommer spendera delar av din utbildning ute på företag. Yrkesutgången Lastbilsförare ger dig möjlighet till körkort för personbil, tung lastbil och lastbil med släp. Du kommer tillsammans med UF (Ung Företagsamhet) att lära dig entreprenörskapet bakom lastbilsföraryrket om du så önskar.

Industritekniska programmet (IN)

Utbildningen syftar till att ge färdigheter inom industriteknisk produktion. Du ges möjligheter att utveckla din förmåga att använda utrustning, bearbeta material samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.

Du väljer efter första terminen mellan yrkesutgångarna svetsare eller CNC operatör. Båda yrkesutgångarna erbjuds med certifieringsmöjlighet. Som svetsare erbjuds möjligheten att utbilda sig som internationell kälsvetsare i svetsmetoden MIG/MAG och som CNC operatör erbjuds certifiering till grön nivå – yrkeskompetens vid maskin.

Industritekniska programmet vid Bispgårdens Tekniska College samarbetar med bland annat dessa företag:

Zeprofors   

Vad är BTC?

Bispgårdens Tekniska College är namnet på ett innovativt samarbete mellan Jämtlands Gymnasium i Bispgården och ett antal företag i regionen.

Bispgårdens Tekniska College leds av en styrelse där företagen är i majoritet. Styrelsen fungerar som lokalt programråd för utbildningen och bjuder in andra företag som rekryterar från programmen för att främja samverkan mellan skola och arbetsliv. Det lokala programrådet är viktigt för att garantera att yrkesutbildningen håller god kvalitet och erbjuder eleverna den kunskap som arbetslivet efterfrågar. De garanterar även tillgång till bra arbetsplatser för APL. På nationell nivå finns ett programråd för varje program som har en rådgivande funktion för utvecklingen av respektive yrkesprogram.

Bispgårdens Tekniska College erbjuder flexibla gymnasieutbildningar för både tjejer och killar. Utbildningarna präglas av sammanhållna arbetsdagar, modern maskinpark samt utrustning av hög kvalitet.

Målet för Bispgårdens Tekniska College är:

Man ska vara anställningsbar efter avslutad utbildning!

Jämtlands Gymnasium Bispgården som ingår i Jämtlands Gymnasieförbund är en del av Bispgårdens Tekniska College.

Boende

Bra boende är viktigt under studietiden så om du inte har möjlighet att pendla finns bland annat möjligheten att hyra studentrum hos Ragunda Hyreshus.

Fritid

Bispgårdens Tekniska College samarbetar med lokala föreningar och studieförbund kring idrotts- och kulturaktiviteter.

Körkortsersättning

För att underlätta elevens förutsättningar för APL ger BTC ett bidrag på 2500 kr till elever som skriver in sig på valfri körskola under årskurs två.

Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss
Telefon: 010 – 490 26 50
E-post: bispgarden@jgy.se