Perfekt för uppfinningsrika problemlösare

VVS- & fastighetsprogrammet (VF)

Om du känner att du är praktiskt lagd och gillar att lösa problem ska du titta närmare på det här programmet. Arbetsmarknaden har stora behov av uppfinningsrika fixare som får det att funka.

”Ett praktiskt program där du får arbeta med händerna”

VVS- och fastighetsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av VVS-, kyl- och fastighetsteknik. Du får kunskaper om service, underhåll, installation, drift och produktion inom dessa områden. Du lär dig ellära, systemkunskap, verktyg och materialkännedom. Det är också viktigt att lära sig funktion och konstruktion inom VVS-, kyl- och värmepumpsystem.
Under utbildningen kommer du också att vara ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet hos företag samt knyter viktiga kontakter i branschen.

Till årskurs 2 kan du välja mellan 3 inriktningar:

Ventilation

Du lär dig om hur olika ventilationssystem fungerar och hur du ska ta hand om dem så de fungerar som de ska. Du får också lära dig att felsökning i olika ventilationssystem. Inriktningen ger möjlighet till jobb som till exempel ventilationstekniker.

Läses vid: Fyrvalla

Kylteknik

Här lär du dig installation, drift och underhåll av exempelvis kyl- och frysdiskar, isbanor, luftkonditionering och värmepumpar. Du lär dig även mer om energioptimering – hur man får ut mesta möjliga effekt med minsta möjliga mängd energi.
Exempel på yrken: Kylmontör, kyltekniker.

Läses vid: Fyrvalla

VVS

Här får du lära dig service, uppbyggnad och funktion av värme- och sanitetstekniska anläggningar. En VVS-montör monterar såväl rör och system för exempelvis dusch och tvätt som olika typer av pannor och vattenberedare. En VVS-montör jobbar också med energibesparande åtgärder.
Exempel på yrken: VVS-montör, industrimontör.

Fyrvalla erbjuder inriktningen som lärlingsutbildning vilket innebär att du genomför en stor del av utbildningen vid ett eller flera företag. Läs mer på www.jgy.se/larling

Läses vid: Fyrvalla

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.
Mer information finns på Skolverkets hemsida.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Kontaktuppgifter

Rektor
Kristina Hellström
kristina.hellstrom@jgy.se
010-490 24 17

Studie- och yrkesvägledare
Lena Anderson
lena.anderson@jgy.se
070-349 17 17

Specialpedagog
Ulrika Eriksson
ulrika.eriksson@jgy.se
073-280 78 29

Skolkurator
Ronny Dahlberg
ronny.dahlberg@jgy.se
070-186 63 62

Skolsköterska
Linus Fahlgren
linus.fahlgren@jgy.se
070-101 45 89

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen 400

Praktisk ellära 100
Systemuppbyggnad 100
Värmelära 100
Verktygs- och materialhantering 100

Inr. Ventilation VFVENT 1000

Ventilationsisolering 100
Ventilationsmontering 1 100
Ventilationsmontering 2 200
Ventilationsservice 100
Entreprenadteknik 100
Luftströmning 200
Luftbehandling 100
Luftbehandlingssystem 100
Läses vid: Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Kylteknik, VFKYL 1200

Elkraftteknik 100
Kyl- och värmepumpsteknik – grund 100
Kyl- och värmepumpsteknik – miljö och säkerhet 100
Kyl- och värmepumpsteknik – installation* 100
Kyl- och värmepumpsteknik – service* 100
Kyl- och värmepumpsteknik – energieffektivisering* 100
Luftbehandling grund* 100
Fastighetsautomation 1* 100
Fastighetsautomation 2* 100
VVS svets och lödning rör* 100
Läses vid: Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. VVS, VFVVS 1200

Entreprenadteknik 100
Sanitetsteknik 1 100
VVS svets och lödning rör 100
Värmeteknik 1 100
Kyl- och värmepumpsteknik – grund* 100
VVS gassvetsning rör* 100
VVS-teknik* 200
Sanitetsteknik 2* 100
Värmeteknik 2* 100
Elkraftteknik* 100
Injusteringsteknik* 100
Läses vid: Fyrvalla
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Anna Åslund


Inriktning: VVS- och fastighet
Examen: 2020
Hemort: Östersund

När Anna fick veta mer om VVS- och fastighetsprogrammet visste hon direkt att hon ville gå programmet.

– Jag tror att det som lockade med VF var nog att det verkade intressant, det var något jag inte visste så mycket om. Det var något som jag ville veta mer om och kunde tänka mig att jobba med, säger Anna.

Det bästa med utbildningen tycker Anna är allt praktiskt och att de flesta har ett jobb när de tar studenten. Anna har inga specifika planer för framtiden men hon vill ha ett jobb när hon tagit studenten. Hon tycker att det känns skönt att ha en yrkesutbildning att luta sig mot ifall hon bestämmer sig för att plugga vidare.