Valbara kurser

Valbara kurser

Individuellt val

Alla elever i gymnasieskolan skall läsa 200 poäng individuellt val. Jämtlands Gymnasium erbjuder ett stort antal kurser inom olika områden, men utbudet skiljer sig för olika orter. Du har möjlighet att söka vilken nationell kurs som helst men för att kursen ska starta krävs att ett visst antal elever söker den.

Inriktningsval

Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet som istället erbjuder profiler. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program och som karaktäriserar programmet. För de flesta program gör man sitt inriktningsval i januari i årskurs ett. För Estetiska programmet, Hantverksprogrammet, Industritekniska programmet och Naturbruksprogrammet väljer elever inriktning redan vid gymnasieantagningen. Vad som gäller för de olika programmen och vilka inriktningar som erbjuds kan läsas på respektive programs sida.

Programfördjupningsval

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som ligger inom ramen för examensmålen och programmets karaktär och som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena (ämnen som alla elever på programmet läser och som sätter dess prägel och särskiljer det från andra program). Programfördjupningen ska ge utrymme för specialisering inom programmets karaktär. Vissa program erbjuder olika val av kurser från ett paket och på vissa program är kurserna förvalda. Vad som gäller kan läsas i studieplanen på respektive programs sida.

Språkval

Till årskurs 1 på Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet kan du välja att fortsätta med samma språk som du läst på grundskolan eller söka ett nytt språk.
Du kan välja mellan steg 1, för dig som ej har läst språket tidigare eller saknar betyg i det aktuella språket, eller steg 3, för dig som på grundskolan läst och har betyg i det aktuella språket.
För övriga program finns möjlighet att inom ramen för individuellt val läsa språk från årskurs 2 och 3.

Meritkurser

Vid ansökan till högskolan kan man skaffa sig ett bättre utgångsläge genom så kallade meritpoäng. Man får lägga till upp till 2,5 meritpoäng till sitt jämförelsetal (medelvärde). Språkkurser hör till dem som kan ge meritpoäng. För meritkurser i moderna språk kan du få sammanlagt 1,5 meritpoäng.

Språk 1:

Moderna språk 3 ger 0,5 meritpoäng

Moderna språk 4 ger 1,0 meritpoäng

Moderna språk 5 ger 0,5 meritpoäng

Du kan få maximala 1,5 meritpoäng genom godkänt betyg i moderna språk 3 och 4 eller genom moderna språk 4 och 5 om moderna språk 3 krävs för behörighet.

Språk 2:

Moderna språk 2 i ytterligare ett modernt språk ger 0,5 meritpoäng förutsatt att du redan uppnått 1,0 poäng för språk 1.

Detta är alltså ett annat sätt att få 1,5 meritpoäng utan att läsa moderna språk 5.

Observera! Svenska, engelska och modersmål räknas inte in bland moderna språk.

Även Engelska 7 och Matematik kan ge meritpoäng.

Kontakt Studie- och yrkesvägledare

NamnTelefonArbetslagArbetsplats
Bergendahl Nordlander, Moa (BMo)070-183 67 01GysärWargentin (E302 Wargentin)
Carlsson, Helen (CHe)010-490 25 05ES, ESMUS, HA, HT, HU, RLÖstersund (C209 Wargentin)
Hedberg, Gudrun (HGu)010-490 25 25,
070-180 83 29
EK, IMÖstersund (M409 Wargentin)
Henriksson, Frida (HFr)010-490 25 06,
076-814 34 01
IMS, TE, VOÖstersund (M407 Wargentin N312b Campus)
Karlsson, Marie (MASO)010-490 26 56Bispgården (BTC, SFI Strandliden)
Kuhlström, Sari (KSa)010-490 25 07,
070-190 72 04
NA, NAI, NIUÖstersund (M403 Wargentin)
Larsson, Arne (LAr)010-490 26 02,
070-349 17 17
BA, EE, FT, FTTRA, FT, IN, VFÖstersund (Fyrvalla)
Liljekvist, Carin (LCa)070-3788707Torsta (Torsta)
Lindahl, Malou (LiM)010-490 29 07,
070-188 87 36
Åre
Svensson, Jon (SJn)010-490 25 58BF, HV, SABET, SAMED, SASAM, SASAM-IÖstersund (C208 Wargentin)
Åreng, Britt-Marie (ÅBM)070-190 73 38,
070 - 190 73 38
BA, IM, VO, Vux