Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är en del av Jämtlands Gymnasium och bedrivs i Jämtlands Gymnasiums lokaler på Wargentin och Torsta. Utbildningen bedrivs både i egna lokaler inom skolan men också i lokaler tillsammans med gymnasieskolans elever och personal.

För oss är det viktigt att alla får en chans till utveckling. Gymnasie­särskolan har speciell pedagogik som gör det enklare för elever med särskilda behov att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utbildningen är helt individanpassad.