Estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom estetiska verksamheter och uttrycksformer. På programmet får eleverna pröva att kommunicera med bild, text och ljud. Utbildningen på programmet har ingen utpräglad yrkesinriktning men bör kunna leda till att eleven kan delta i olika konstnärliga projekt och fortsätta att studera eller arbeta inom det estetiska området. Kunskaperna kan också vara användbara inom förskola och olika fritidsverksamheter för barn.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.