Estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter är ett program som ska förbereda dig som elev för att kunna använda kunskaperna inom det estetiska området i ditt kommande arbetsliv eller i vidare studier.

Du som elev får grundläggande kunskaper inom estetiska verksamheter och uttrycksformer. På programmet får du prova att kommunicera med bild, text och ljud. Du får lära sig om konst och kultur, dans, musik och teater. Du ges möjlighet att lära sig om olika verktyg, metoder och material när det gäller skapande och får tillfällen att använda och utveckla din fantasi, din nyfikenhet och din kreativitet under utbildningens gång.

Programmet har ingen utpräglad yrkesinriktning men kan leda till att du som elev kan delta i olika konstnärliga projekt, fortsätta att studera eller arbeta inom det estetiska området. Kunskaperna kan också vara användbara inom förskola, olika fritidsverksamheter för barn eller inom äldreomsorgen.

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiesärskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

Här kan du se de ämnen som elever på programmet läser samt få en kortare förklaring till vad begreppen betyder.

Poängplan

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900

är olika kurser som alla på gymnasiesärskolan läser oavsett vilket program som de går på. Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet, på grundsärskola/grundskolan.
Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 200

Programgemensamma ämnen 500

är ämnen med olika kurser som alla på just ditt program och i din klass läser. Dessa kurser och ämnen ska lära dig viktiga saker som du behöver när du läser på just ditt program och när du senare ska sysselsätta dig, jobba eller praktisera.
Estetisk kommunikation 1 och 2 200
Konst och kultur 100
Medieproduktion 100
Svenska 2 100

Programfördjupning - Skolans val 800

är olika ämnen med kurser som skolan valt ut och som du som elev får inrikta dig mot och lära dig extra mycket om. Det är kurser som fördjupar dina yrkeskunskaper
Bild 1,2 och 3 300
Digitalt skapande 100
Hem och konsumentkunskap 1 100
Service och bemötande 2 100
Teater 1 och 2 200

Övrigt

Individuellt val 200
är ett val du själv får göra bland olika valbara kurser som din skola erbjuder.
Gymnasiesärskolearbete 100
är ett skolarbete, eller en lite större skoluppgift, som du gör under ditt sista år på gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolearbetet fördjupar du dig inom ett arbetsområde och visar att du är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet riktar sig mot.