Fastighet, anläggning och byggnation

Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation är ett yrkesinriktat program där du som elev förbereds för att kunna jobba inom något av dessa områden.

Du som elev får grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig som elev för att till exempel kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter inom- eller utomhus men också med markarbeten eller underhåll av parkmiljöer. Du får träna på enklare vaktmästarsysslor och arbetsuppgifter såsom att klippa gräs, skotta snö, enklare bilvård och vedhantering. På detta program finns möjligheten att läsa läsa trafikteori och för en del av våra elever kan det även bli aktuellt att ta truck eller traktorkort.

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiesärskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

Här kan du se de ämnen som elever på programmet läser samt få en kortare förklaring till vad begreppen betyder.

Poängplan

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900

är olika kurser som alla på gymnasiesärskolan läser oavsett vilket program som de går på. Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet, på grundsärskola/grundskolan.
Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 200

Programgemensamma ämnen 400

är ämnen med olika kurser som alla som går på ditt program och i din klass kommer att läsa. Dessa kurser och ämnen ska lära dig viktiga saker som du behöver när du läser på just ditt program och när du senare ska sysselsätta dig, jobba eller praktisera.
Bygg och anläggning 1 100
Fastighetsskötsel 200
Service och bemötande 1 100

Programfördjupning - Skolans val 900

är olika ämnen med kurser som skolan valt ut och som du som elev får inrikta dig mot och lära dig extra mycket om. Det är kurser som fördjupar dina yrkeskunskaper
Fastighetsskötsel - byggnadsunderhåll 100
Fastighetsskötsel - inre miljö 100
Körning - basmaskiner 1 och2 200
Digital kompetens 100
Material och verktyg 1 100
Återvinning och kretslopp 1 100
Skötsel av utemiljöer 1 och 2 200

Övrigt

Individuellt val 200
är ett val du själv får göra bland olika valbara kurser som din skola erbjuder.
Gymnasiesärskolearbete 100
är ett skolarbete, eller en lite större skoluppgift, som du gör under ditt sista år på gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolearbetet fördjupar du dig inom ett arbetsområde och visar att du är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet riktar sig mot.