Hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig som elev för ett arbete inom dessa områden.

Du som eleverna på detta program får grundläggande kunskaper inom hotell, restaurang och bageri. Utbildningen förbereder dig för att kunna arbeta med t.ex. bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, servering, matlagning och hotellservice. Under utbildningen lär du dig också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.

För att träna på de praktiska momenten i utbildningen så har du som elev tillgång till både kök och Café på skolan. Cafét heter Café Nyfiket och där får du möjlighet att öva på service och bemötande samt få tillfälle att sälja sina egna produkter till andra.

Under utbildningen har du som elev Arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får vara ute på en arbetsplats och träna på olika arbetsmoment, oftast kopplat till den utbildning som du läser. På din APL får du även erfarenhet av hur det är att jobba och vara i en arbetsmiljö tillsammans med andra. Det är totalt 22 veckors APL på ett nationellt program.

På de nationella programmen läser du olika ämnen och får betyg i dessa. Du läser gymnasiesärskolegemensamma ämnen, programgemensamma, programfördjupning och individuellt val. I slutet av din utbildning gör du ett gymnasiesärskolearbete, där du får visa att du klarar av vanliga arbetsuppgifter inom programmets yrkesområde.

Här kan du se de ämnen som elever på programmet läser samt få en kortare förklaring till vad begreppen betyder.

Poängplan

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen 900

är olika kurser som alla på gymnasiesärskolan läser oavsett vilket program som de går på. Det är ämnen som du ofta känner igen och har läst innan gymnasiet, på grundsärskola/grundskolan.
Engelska 1 100
Estetisk verksamhet 100
Historia 1 50
Idrott och hälsa 1 200
Matematik 1 100
Naturkunskap 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1 50
Svenska 1 200

Programgemensamma ämnen 600

är ämnen med olika kurser som alla som går på ditt program och i din klass kommer att läsa. Dessa kurser och ämnen ska lära dig viktiga saker som du behöver när du läser på just ditt program och när du senare ska sysselsätta dig, jobba eller praktisera.
Bageri-och konditorikunskap 100
Hotell 100
Livsmedels- och näringskunskap 100
Måltids- och branschkunskap 200
Service och bemötande 1 100

Programfördjupning - Skolans val 700

är olika ämnen med kurser som skolan valt ut och som du som elev får inrikta dig mot och lära dig extra mycket om. Det är kurser som fördjupar dina yrkeskunskaper.
Bageri 1 100
Hem- och konsumentkunskap 1 100
Digital kompetens 100
Mat och butik 1 100
Matlagning 1, 2 och 3 300

Övrigt

Individuell val 200
är ett val du själv får göra bland olika valbara kurser som din skola erbjuder.
Gymnasiesärskolearbete 100
är ett skolarbete, eller en lite större skoluppgift, som du gör under ditt sista år på gymnasiesärskolan. I gymnasiesärskolearbetet fördjupar du dig inom ett arbetsområde och visar att du är förberedd för att arbeta inom det yrkesområde som programmet riktar sig mot.