Skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur

Programmet för skog, mark och djur är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.

Eleverna får grundläggande kunskaper inom natur, miljö och naturbruksteknik. Utbildningen förbereder eleverna för att Skog, mark och djur arbeta med t.ex. mark och utemiljöer, växter, växtmiljöer och djur. Under utbildningen lär sig eleverna också att utveckla ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med andra människor.

På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.