Länkar

Jämtland-Härjedalens Parasportförbund

LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Sjukvårdsrådgivningen

Daglig verksamhet
Sysselsättningsenheten som sätter människan i centrum

Skolverket
Massor med intressant skolinformation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Östersunds kommun
Mitt i Sverige – Centralt i livet