Länkar

Skolverket- gymnasiesärskolan

Skolverkets utförliga information om hur gymnasiesärskolan fungerar!

Jämtland-Härjedalens Parasportförbund

Sjukvårdsrådgivningen

Skolverket
Massor med intressant skolinformation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.

Östersunds kommun
LSS insatser, i Östersund

Arbetsförmedlingen -teckenspråk
Information om extra stöd när du söker arbete via arbetsförmedlingen- informationen ges på teckenspråk.

Arbetsförmedlingen-särskild stödperson
Information om särskild stödperson för introduktion- och uppföljningsstöd, när du söker jobb via arbetsförmedlingen(SIUS).

Försäkringskassan
Ersättningar och olika ansökningar via Försäkringskassan