Länkar

Jämtland-Härjedalens Parasportförbund

Sjukvårdsrådgivningen

Skolverket
Massor med intressant skolinformation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor.