Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan ges till dig som har lång resväg från föräldrahemmet till skolan. 

För elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommun) gäller följande villkor för att söka inackorderingstillägg. Du måste skicka in en ansökan inför varje nytt läsår. Beslut skickas ut senast i september för ansökningar som inkommer under sommaren.

OBS! Kom ihåg att anmäla konto för utbetalning direkt till Nordea. Antingen med blanketten här nedan eller direkt på Nordeas webbsida www.nordea.se/anmalkonto  ange arbetsgivarnummer 646907 när det efterfrågas. Kom även ihåg att anmäla konto för elev som blir myndig under läsåret.

Om inget konto finns anmält betalas pengarna ut på en utbetalningsavi.

289 KBRegler inackorderingstillägg 525 KBAnsokan inackordering 48 KBNordea – Utbetalning av inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. (Skollagen 15 kap §32)

OBS! Du som går på friskola söker inackorderingstillägg hos CSN!