Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Inackorderingstillägg kan ges till dig som har lång resväg från föräldrahemmet till skolan. 

För elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersunds kommun) gäller följande villkor för att söka inackorderingstillägg. Du måste skicka in en ansökan inför varje nytt läsår. Beslut skickas ut senast i september för ansökningar som inkommer under sommaren.

OBS! Kom ihåg att anmäla konto för utbetalning direkt till Nordea. Logga in på Nordeas webbsida www.nordea.se/anmalkonto  ange arbetsgivarnummer 646907 när det efterfrågas. Kom även ihåg att anmäla konto för elev som blir myndig under läsåret. Saknas mobilt bankid finns, på webbsidan, ett formulär under rubriken ”Bankid saknas” som istället ska användas. Formuläret ska sparas ner efter ifyllande och därefter skickas in till Nordea.

Om inget konto finns anmält betalas pengarna ut på en utbetalningsavi.

Ersättningsbeloppen uppdateras utifrån prisbasbeloppet (läs mer i filen Regler- och villkor för inackorderingstillägg nedan) och från och med 2023 gäller följande beloppstabell;
55-124 km 1 750 kronor
125-224 km 1 950 kronor
225-899 km 2 150 kronor
900 km – 2 350 kronor

87 KBRegler och villkor för inackorderingstillägg 536 KBAnsökan inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett stöd till boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. (Skollagen 15 kap §32)

OBS! Du som går på friskola söker inackorderingstillägg hos CSN!