Överlämningar

Rutiner för överlämning från grundskolan till Jämtlands Gymnasium

För att underlätta övergången till gymnasieskolan är det viktigt att en bra överlämning sker. Genom att få information om de elever som har varit i behov av särskilt stöd eller haft andra typer av behovsstyrda insatser, får vi möjlighet att främja elevernas utveckling och lärande.

Vi önskar att handledare/mentorer fyller i överlämningsblanketten tillsammans med elev och vårdnadshavare vid vårens utvecklingssamtal.

Överlämningsblanketten fylls i och lämnas till studie- och yrkesvägledare på avlämnande skola som digitalt skickar in blanketten för respektive elev senast 31 maj.

Alternativt skickas in senast 31 maj till:
Antagningskansliet
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

Blanketten vidarebefordras till gymnasieprogrammets specialpedagog. Kontakt tas därefter med aktuell grundskola. Utifrån behov slussas informationen sedan vidare till berörda.

298 KBBlankett för överlämning 74 KBBilaga till överlämnandeblanketten 2022 127 KBÖverlämning information