Överlämningar

Rutiner för överlämning från grundskolan till Jämtlands Gymnasium

För att underlätta övergången till gymnasieskolan är det viktigt att en bra överlämning sker. Genom att få information om de elever som har varit i behov av särskilt stöd eller haft andra typer av behovsstyrda insatser, får vi möjlighet att främja elevernas utveckling och lärande.

Vi önskar att handledare/mentorer fyller i överlämningsblanketten tillsammans med elev och vårdnadshavare vid vårens utvecklingssamtal.

Överlämningsblanketten fylls i och skickas in senast 31 maj till:
Antagningskansliet
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund

Antagningskansliet vidarebefordrar blanketten till gymnasieprogrammets specialpedagog. Kontakt tas därefter med aktuell grundskola. Utifrån behov slussas informationen sedan vidare till berörda.

269 KBBlankett för överlämning 111 KBÖverlämning information