Stipendier

Stipendier

Svenska stiftelser, fonder, företag och organisationer delar varje år ut stipendier till elever inom Jämtlands Gymnasium.

Här hittar du information om olika stipendier, vilka villkor som ställs och eventuellt hur stipendierna kan sökas.

Bertil Nilssons stipendium

Som tack till Bertil Nilsson för hans oegennyttiga arbete med Wargentins skolmuseum, delas ett stipendium ut till elev i årskurs tre på Naturvetenskapsprogrammet för framstående studieresultat.

Bispgårdens Tekniska College

Stipendium från företagen inom BTC som årligen utdelas till avgångsklasserna vid studentceremonin.

BYN Jämtland (Byggindustrins yrkesnämnd)

Stipendium till studerande på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Clara och Sjune Svenssons stipendiefond

Utdelas i huvudsak efter studieprestation. Tilldelas studerande på Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet.

Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse

Delas ut till inackorderade eller långpendlande elever. Sista ansökningsdag är 1 november.

Fastighetsteknik AB

Till en studerande på El- och energiprogrammet, årskurs 3.

Floriststipendium

Branschen delar ut stipendium till elever på Hantverksprogrammet inriktning florist.

Folkets Hus stipendium

Kriterium: “Bra kamrat”. Delas ut till elev på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Fördel Jämtland

Kriterium: “Bra kamrat”. Delas ut till elev på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Föreningen Östersundsstudenters litteraturpris

Föreningen Östersundsstudenter tillskjuter årligen medel till priser i en litterär tävling.

Guldpenseln

Stipendium instiftat av Alcro i samarbete med Svenska Målareförbundet och Målarmästarna till elever som visat goda studieprestationer, stort yrkesintresse och gott kamratskap vid gymnasieskolornas måleriutbildning.

HSB:s stipendium

Till en elev på El- och energiprogrammet, årskurs 3.

Idrottsskölden

Delas ut till Jämtland Gymnasium Wargentins främste idrottsutövare.

Jämtkrafts stipendium

Stipendium till elever på Elprogrammet.

Koneos stipendium

Stipendium till elever på El- och energiprogrammet.

Logica

Stipendium till elev inom Naturvetenskap- och Teknikprogrammen. Utdelas till elev som utfört en mycket god studieprestation inom naturvetenskap och teknik, påvisat stort engagemang i sitt arbete och god innovationsförmåga att lösa problem, samt har en öppen och positiv attityd mot sin omgivning.

Två stipendium à 2000 kronor delas ut till en elev från vardera programmet.

Motorbranchens Riksförbund

Priser delas ut till länsvinnarna av MYN-provet.

Målarmästarna

Stipendium till elever på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning måleri vid Jämtlands Gymnasium.

Märit och Herje Norrbys stipendium

Märit Norrby (gift Rausing) donerade år 2000 en stor summa pengar till Wargentin. Avkastningen skall användas till stipendier åt elever för en längre periods studie i andra länder. Stipendierna skall utdelas till elever som visar utmärkta studieresultat och som är goda representanter för svensk gymnasieungdom. Sista ansökningsdag är den 22 april 2020.

378 KBInformation om Märit och Herje Norrbys stipendiefond

Ruth Wallmarks stipendium

Till minne av läraren Ruth Wallmark utdelas utdelas ett stipendium till “elev som genom berömvärt flit bör uppmuntras och premieras. Inriktningen kan vara såväl mot naturvetenskap som humaniora”. Stipendiet har donerats av Ruths dotter Signe Wallmark.

Stiftelsen HKH – Hertigen av Jämtlands stipendiefond

Stiftelsen H.K.H. Hertigens av Jämtland stipendiefond har funnits under många år och riktar sig till elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor. Antalet stipendier är numera åtta à 5 000 kr och riktar sig till elever i avgångsklasser. Ansökningstiden går ut den 30 april varje år.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/Pages/stipendier-fran-stiftelsen-hkh-hertigens-av-jamtland-stipendiefond.aspx

Sven O Perssons stipendium

Persson Invest AB delar årligen ut ett stipendium på 1000 kr till elev/elever i avgångsklasser som har utmärkt sig inom området företagande/ekonomi.

Svenska Islandshästförbundets stipendium

Stipendium på 3000 kronor delas ut till bästa islandshästelev på naturbruksprogrammet på Wången.

Sveriges Åkeriföretag Norr

Stipendium delas ut till en förtjänt transportelev på Fordons- och transportprogrammet.

Teknikföretagens stipendium

Stipendium delas ut till förtjänt elev på Industritekniska programmet.

Ulla och Carl Eklunds musikstipendium

Delas ut till studerande på Jämtlands GymnasiumWargentin, Estetiska programmets inriktning musik.

VTC:s företagarförening

Delar ut tre stipendier till elever på Fordons- och transportprogrammet. Delas ut till en förtjänt elev inom vardera inriktning; Lack/Karosseriteknik, Personbilsteknik och Maskin/Lastbilsteknik.

VVS-branschens yrkeskommitté i Jämtlands Län

Stipendium till elev på El- och energiprogrammet, årskurs 3, inriktning VVS.

Wångens stipendium

Wången ambassadör (bästa föredömet) och bästa UF-företag.

Zontastipendium

Östersunds Zontaklubb inbjuder kvinnlig gymnasist i Jämtlands län som ska göra projektarbete i årskurs 3 att söka Zontastipendium på 5000 kr. Se bilaga. Ansökan skickas till ostersund@zonta21.org.

445 kBZontastipendium 2014-2015

Östersunds kommuns stipendiefond

Utdelas i huvudsak efter studieprestation. Tilldelas elever på samtliga program (förutom EK och TE som istället har möjlighet till till Clara och Sjunne Svenssons stipendiefond). Dessutom utdelas stipendier från denna fond inom musik, bild och medieämnen.

Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Stipendium till studerande på El- och energiprogrammet.

Östersunds Södra Rotaryklubbs ungdomsstipendium 2016

Stipendium på 5000 kronor som delas ut till en ungdom eller grupp som under året gjort något extra förtjänstfullt.

15 kBÖstersunds Södra Rotaryklubbs ungdomsstipendium 2016