Stipendier

Stipendier

Svenska stiftelser, fonder, företag och organisationer delar varje år ut stipendier till elever inom Jämtlands Gymnasium.

Här hittar du information om olika stipendier, vilka villkor som ställs och eventuellt hur stipendierna kan sökas.

Bispgårdens Tekniska College

Stipendium från företagen inom BTC som årligen utdelas till avgångsklasserna vid studentceremonin.

BYN Jämtland (Byggindustrins yrkesnämnd)

Stipendium till studerande på Bygg- och anläggningsprogrammet.

Clara och Sjune Svenssons stipendiefond

Utdelas i huvudsak efter studieprestation. Kan sökas av studerande på Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet.

Sista ansökningsdag är fredag den 19 april 2024 klockan 12.00. Ansökan lämnas in till receptionen på Wargentin.

198 KBInformation Clara och Sjune Svenssons Stipendiefond 114 KBAnsökan Clara och Sjune Svenssons Stipendiefond 2024

Emelie och Oscar Bjelkes stiftelse

Delas ut till inackorderade eller långpendlande elever. Sista ansökningsdag är 1 november.

Fastighetsteknik AB

Till en studerande på El- och energiprogrammet, årskurs 3.

Folkets Hus stipendium

Kriterium: ”Bra kamrat”. Delas ut till elev på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Fördel Jämtland

Kriterium: ”Bra kamrat”. Delas ut till elev på Jämtlands Gymnasium Wargentin.

Guldpenseln

Stipendium instiftat av Alcro i samarbete med Svenska Målareförbundet och Målarmästarna till elever som visat goda studieprestationer, stort yrkesintresse och gott kamratskap vid gymnasieskolornas måleriutbildning.

HSB:s stipendium

Till en elev på El- och energiprogrammet, årskurs 3.

Idrottsskölden

Delas ut till Jämtland Gymnasium Wargentins främste idrottsutövare.

Jämtkrafts stipendium

Stipendium till elever på Elprogrammet.

Koneos stipendium

Stipendium till elever på El- och energiprogrammet.

Motorbranchens Riksförbund

Priser delas ut till länsvinnarna av MYN-provet.

Målarmästarna

Stipendium till elever på Bygg- och anläggningsprogrammets inriktning måleri vid Jämtlands Gymnasium.

Märit och Herje Norrbys stipendium

Märit Norrby (gift Rausing) donerade år 2000 en stor summa pengar till Wargentin. Avkastningen skall användas till stipendier åt elever för en längre periods studie i andra länder. Stipendierna skall utdelas till elever som visar utmärkta studieresultat och som är goda representanter för svensk gymnasieungdom.
Sista ansökningsdag är 19 april 2024 klockan 12.00. Ansökan lämnas in till receptionen på Wargentin.

54 KBInformation om Märit och Herje Norrbys stipendiefond 2024

Stiftelsen HKH – Hertigen av Jämtlands stipendiefond

Stiftelsen H.K.H. Hertigens av Jämtland stipendiefond har funnits under många år och riktar sig till elever i gymnasieskolans avgångsklasser. Stiftelsens syfte är att uppmuntra ungdomar i Jämtlands län till vidare studier vid universitet och högskolor. Antalet stipendier är numera åtta à 5 000 kr och riktar sig till elever i avgångsklasser. Ansökningstiden går ut den 30 april varje år.

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/Pages/stipendier-fran-stiftelsen-hkh-hertigens-av-jamtland-stipendiefond.aspx

Sven O Perssons stipendium

Persson Invest AB delar årligen ut ett stipendium på 1000 kr till elev/elever i avgångsklasser som har utmärkt sig inom området företagande/ekonomi.

Svenska Islandshästförbundets stipendium

Stipendium på 3000 kronor delas ut till bästa islandshästelev på naturbruksprogrammet på Wången.

Sveriges Åkeriföretag Norr

Stipendium delas ut till en förtjänt transportelev på Fordons- och transportprogrammet.

Teknikföretagens stipendium

Stipendium delas ut till förtjänt elev på Industritekniska programmet.

VTC:s företagarförening

Delar ut tre stipendier till elever på Fordons- och transportprogrammet. Delas ut till en förtjänt elev inom vardera inriktning; Lack/Karosseriteknik, Personbilsteknik och Maskin/Lastbilsteknik.

VVS-branschens yrkeskommitté i Jämtlands Län

Stipendium till elev på El- och energiprogrammet, årskurs 3, inriktning VVS.

Wångens stipendium

Wången ambassadör (bästa föredömet) och bästa UF-företag.

Östersunds kommuns stipendiefond

Utdelas i huvudsak efter studieprestation och gott kamratskap. Tilldelas elever på samtliga program.

Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet

Stipendium till studerande på El- och energiprogrammet.