IKE och bidrag

IKE och bidrag

Här hittar du Jämtlands Gymnasieförbunds prislistor för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän.

68 KBPrislista för interkommunal ersättning 2022 70 KBPrislista för bidrag till fristående huvudmän 2022

Kontakt

Frågor rörande rutiner för betalning kan ställas till Therese Hägglöf, tel. 010-490 24 22
Frågor rörande beräkning av ersättningar ställs till Henrik Persson, tel. 010-490 24 21