IKE och bidrag

IKE och bidrag

Här hittar du Jämtlands Gymnasieförbunds prislistor för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän.

 

112 KBIKE 2019 98 KBPrislista för bidrag till fristående huvudmän 2019

 

Kontakt

Frågor rörande rutiner för betalning kan ställas till Therese Hägglöf, tel. 010-490 24 22
Frågor rörande beräkning av ersättningar ställs till Göran Larsson, tel. 010-490 24 23