IKE och bidrag

IKE och bidrag

Här hittar du Jämtlands Gymnasieförbunds prislistor för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående huvudmän.

107 KBIKE 2020 93 KBPrislista för bidrag till fristående huvudmän 2020

Kontakt

Frågor rörande rutiner för betalning kan ställas till Therese Hägglöf, tel. 010-490 24 22
Frågor rörande beräkning av ersättningar ställs till Göran Larsson, tel. 010-490 24 23