Starta eget företag under studietiden

Ekonomiprogrammet (EK)

Du får ett helhetsperspektiv inom ekonomi och juridik. Internationella projekt och eget företagande är delar i utbildningen. Du kommer att utveckla din kreativitet och problemlösningsförmåga, samtidigt som du får teoretiska kunskaper som ger stora valmöjligheter efter gymnasiet.

”Du blir handlingskraftig och flexibel”

Ekonomiprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av ekonomi, entreprenörskap och juridik. Du lär dig centrala begrepp, teorier och modeller inom både ekonomi och juridik, kurser du läser redan från årskurs 1.

Vår utbildning har en tydlig inriktning mot entreprenörskap och företagande och i årskurs 3 får du starta ett eget företag. Som elev på Ekonomiprogrammet erbjuds du möjligheten att delta i våra internationella projekt.

Du kan välja mellan två inriktningar:

Ekonomi

Här får du fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring, ledarskap och organisation. Du lär dig att göra ekonomiska kalkyler, sköta bokföring, göra reklamfilm, utforma broschyrer och annat informationsmaterial.

Läses vid: Wargentin eller Åre

Juridik

Här lär du dig om rättssystemet i ett demokratiskt samhälle och hur det påverkas av internationell rätt. Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden, företag och individ. Du ska kunna söka information om och föreslå lösningar på juridiska problem samt förstå de juridiska dokument som används i näringslivet.

Läses vid: Wargentin eller Åre

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Exempel på hur ett schema kan se ut i åk. 1

61 KBSchema EK åk.1

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1250

Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b, 2b 200
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b, 2 200
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300

Programgemensamma ämnen 350

Företagsekonomi 1 100
Moderna språk 1 100
Privatjuridik 100
Psykologi 1 50

Inr. Ekonomi, EKEKO Wargentin 600

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Redovisning 2* 100
Marknadsföring* 100
Internationell ekonomi* 100
* Obligatoriska programfördjupningskurser
Läses vid: Wargentin

Inr. Ekonomi, EKEKO Åre 600

Entreprenörskap och företagande 100
Företagsekonomi 2 100
Matematik 3b 100
Valbara programfördjupningskurser 300
Läses vid: Åre

Inr. Juridik EKJUR Wargentin 600

Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Internationell ekonomi* 100
Företagsekonomi 2* 100
Ledarskap och organisation* 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Juridik, EKJUR Åre 600

Filosofi 1 50
Affärsjuridik 100
Rätten och samhället 100
Psykologi 2a 50
Valbara programfördjupningskurser 300
Läses vid: Åre

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Eric Boström & Helle Karlberg

Inriktning: Marknadsföring resp. Redovisning
Examen: 2017
Hemort: Östersund

För både Eric och Helle var Ekonomiprogrammet det självklara valet.

– Jag är intresserad av aktier och affärsjuridik, och jag får tillfälle att lära mig mer om det, säger Eric.

– För mig var UF-företaget i årskurs 2 väldigt utvecklande och ett kreativt inslag bland de teoretiska kurserna, fortsätter Helle.

Att programmet dessutom är högskoleförberedande menar bägge två är mycket positivt, då de planerar att studera vidare efter gymnasiet, eventuellt utomlands.

– En annan positiv sak är våra utbyten och resor till Norge, Malta och Irland säger Helle. Jag skall tilll Malta nästa vecka, och Eric till Irland i mars.
Ekonomiprogrammet har varit en bra grund inför framtiden och för alla som är intresserade av juridik, entreprenörskap och företagande rekommenderar de den här utbildningen!

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Albertsson Landgren, Annica (AAi)Lärare010-490 29 24Åre
Alvarsdotter, Christina (ASt)Lärare010-490 29 24Åre
Alzén, Martin (AMa)Lärare010-490 29 24Åre
Andersson, Viveka (AVi)Lärare010-490 25 48Östersund (G526 Wargentin)
Arnes Johansen, Öyvind Endre (JÖy)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Ax, Stefan (ASe)Lärare010-490 25 46Östersund (G528 Wargentin)
Block, Franziska (BFr)LärareÖstersund
Bohlin, Helena (BHa)Kurator070-185 76 76,
010-490 24 74
Östersund (M416 Wargentin)
Bromée, Katarina (BKi)Lärare010-490 25 48Östersund (G526 Wargentin)
Dahlberg, Ronny (DRo)Kurator070-186 63 62,
010-490 24 89
Östersund (Järpen/Wången)
Engström, Erika (EEk)Lärare010-490 29 24,
070-645 00 80
Åre
Eriksson, Lars (ELs)Lärare010-490 29 24Åre
Eriksson Näslund, Kristina (EKr)Specialpedagog010-490 25 10,
070-190 73 22
Östersund (E303 Wargentin)
Forsberg, Ida (FId)Skolsköterska070-185 76 75,
010-490 24 80
Östersund (Järpen/Wången)
Freij, Peter (FPe)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Hansson, Anna-Lena (HAL)Lärare010-490 29 05Åre
Hedberg, Gudrun (HGu)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 25,
070-180 83 29
Östersund (M409 Wargentin)
Hjälm, Thomas (HTo)Lärare010-490 25 52Östersund (G427 Wargentin)
Johansson, Ambjörn (JAb)LärarassistentÅre
Jonell, Anna (JAn)Lärare010-490 29 24Åre
Jonell, Johan (JJh)Lärare010-490 29 25Åre
Jonsson, Marika (JMa)Skolsköterska070-185 76 82,
010-490 24 71
Östersund (G332 Wargentin)
Josefsson, Eva (JEv)Lärare010-490 29 24Åre
Josefsson, Susanne (JSu)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Junkka, Maja (JML)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Karlsson, Emma (KEm)Lärare010-490 25 48Östersund (G526 Wargentin)
Kihlberg, Anna-Karin (KAk)Lärare010-490 25 48Östersund (G526 Wargentin)
Larsson Edström, Linn (ELi)Lärare010-490 25 45Östersund (Idh SPH)
Magnor, Åsa (MÅa)Rektor010-490 24 07Östersund (M411 Wargentin)
Martinsson, Liselotte (MLs)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Mella, Kenneth (MKe)Lärare010-490 25 46Östersund (G528 Wargentin)
Modd, Peter (MPe)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Molander Gregory, Karin (MGK)Lärare010-490 25 46Östersund (G529 Wargentin)
Niklasson, Ola (NOl)Lärare010-490 29 25Åre
Olsson, Thomas (OTh)Lärare010-490 25 52Östersund (G427 Wargentin)
Pettersson, Daniel (PDa)Lärare010-490 29 25Åre
Rydberg Laula, Tomas (RTo)Lärare010-490 29 25Åre
Rödemark, Marie (RMi)Lärare070-6330767Åre
Sellén, Linda (SLi)Lärare010-490 25 52Östersund (G427 Wargentin)
Skog, Mia (SMi1)Lärare010-490 25 46Östersund (G528 Wargentin)
Sundell, Bo (SBo)Lärare010-490 25 52Östersund (G427 Wargentin)
Svedholm, Carina (SCa)Lärare010-490 25 52Östersund (G427 Wargentin)
Svedlund, Elvira (ES)LärareÅre