Murare

Utbildningsort: Östersund (Furulund)
Poäng: 1 700
Veckor: 52

Kursstart 190923 (slutdatum 200918)
Sista ansökningsdag är 190616.

Du ansöker via LärCentrum i den kommun du är folkbokförd.

I denna utbildning får du kunskap i att bygga upp väggar med block av lättbetong och klä husfasader med tegel och moment med plattsättning eller med stuckatur.

Utbildningen är både skol-  och företagsförlagd. Detta innebär att du har lektioner på skolan de första månaderna. Teori varvas med praktiska moment i bygglokalen. När du har nått vissa mål är du klar att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan ombesörjer din APL plats.  Din APL tid är en viktig del i din utbildning som kan skapa goda kontakter som kan leda till arbete.

Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok utfärdad av BYN regionalt.

Färdigutbildningen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Läs mer om det och olika byggyrken på BYN:s hemsida  www.byn.se

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå.

Du som ansökt eller funderar på att ansöka är välkommen att besöka utbildningslokalerna i Furulund.
Kontakta oss för att avtala tid. (Tele: 072 373 5011, 070 190 3470).

Mer information: 010-490 2632, vux@jgy.se

Studieplan

Bygg och anläggning 1 (BYGBYG01) 200
Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02) 200
Gymnasiearbete (GYARBA) 100
Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 200
Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100
Husbyggnad 2 (HUSHUS02) 200
Husbyggnad 3 (HUSHUS03) 200
Mur- och putsverk 1 – grundmurar (MURMUR01) 100
Mur- och putsverk 2 – murverk (MURMUR02) 100
Mur- och putsverk 3 – puts (MURMUR03) 100
Betong 1 (BETBET01) 100
Betong 2 (BETBET02) 100