Världen väntar på dig!

Humanistiska programmet (HU)

Språk och kultur är nyckeln till det mesta. Humanistiska programmet är för dig som gillar att fördjupa dig i fler språk än svenska, eller i historia och kultur – det som gör oss människor till det vi är. Studiebesök, teater, konserter och språkutbyten är inslag i utbildningen.

 ”Du blir allmänbildad och får förståelse för världen”

Om du tycker om att möta nya människor och kulturer så är humanistiska programmet något för dig. Här får du en bred högskoleförberedande utbildning och du kan plugga vidare till exempelvis jurist, psykolog, journalist, polis, lärare, översättare, tolk, kulturvetare och socionom.
Det centrala i utbildningen är språk, svenska, litteratur, historia, kulturhistoria och filosofi – ämnen för dig som är intresserad av hur människor tänker, känner, agerar, skapar och kommunicerar. Under det första året på programmet läser alla tillsammans vilket betyder att du väljer inriktning först till årskurs två.
Humanistiska programmet på Jämtlands Gymnasium är den lilla skolan i hjärtat och centrum av den stora. Vi har ofta gemensamma aktiviteter för alla elever inom programmet. Studiebesök, teater, konserter och utbyten med andra länder är självklara inslag i utbildningen.
Språk och kultur ger dig de redskap du behöver i en alltmer globaliserade värld. Din förståelse för andra människor och kulturer ökar. Du blir en person som lätt tar kontakt med andra människor och vågar stå för dina tankar. Du blir en humanist!

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Kultur

Vi fokuserar på människans tänkande och skapande och du får fördjupa dig i litteratur, konst, svenska, historia, film och filosofi. Du läser även kultur- och idéhistoria där du lär dig om olika stilar inom konst och musik och funderar över vad som menas med kultur. I litteraturen möter du betydelsefulla författare från olika epoker, kulturer och delar av världen.

Läses vid: Wargentin

Språk

I en internationaliserad värld är språkkunskaper centrala. På språkinriktningen får du utveckla din språkliga kreativitet i tal och skrift. Du får fördjupa dig i språk och du kan välja mellan franska, spanska, tyska, italienska, ryska och kinesiska. Dessutom läser du latin vilket ger en bra grund för fortsatta språkstudier och en fördjupad förståelse för det kulturarv som är gemensamt för Europas länder.

Läses vid: Wargentin

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska 5, 6 200
Historia 1b 100
Historia 2b – kultur 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1, 2, 3/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 300

Programgemensamma ämnen 350

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Människans språk 1 100

Inr. Kultur, HUKUL 700

Filosofi 2 50
Kultur- och idéhistoria 100
Samtida kulturuttryck 100
Psykologi 1 50
Litteratur 100
Film- och TV-kunskap* 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering* 100
Valbar programfördjupningskurs 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Språk, HUSPR 700

Latin – språk och kultur 1 100
Språk 300
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering* 100
Moderna språk* 100
Engelska 7* 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Alexandra Löfgren


Inriktning: Språk
Examen: 2019
Hemort: Dvärsätt

Alexandra har ett stort intresse för olika kulturer då det känns meningsfullt och roligt att lära sig om främmande traditioner och sedvänjor. Att det blev Humanistiska programmet var just för kunskapen och kontakten med andra länder och människor.

– Det bästa med utbildningen är språklektionerna och utbytena. Tack vare språken som vi studerar skapas fler möjligheter att kommunicera med nya människor vilket känns väldigt viktigt när globaliseringen ökar, säger Alexandra.

Hon tycker att utbytena också är väldigt givande när man får sätta sig in i en annan kultur och utvidga sina perspektiv samt lära sig mer om andra levnadssätt. Efter studenten är Alexandra säker på att hon vill ut i världen för att träffa nya människor och utforska fler kulturer.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Bergström Fournarakis, Eirini (BEi)Lärare010-490 25 28,
070-103 34 92
Östersund (C309 Wargentin)
Bolin, Helena (BHa)Kurator070-185 76 76,
010-490 24 74
Östersund (M416 Wargentin)
Carlsson, Helen (CHe)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 05Östersund (C209 Wargentin)
Decaye, Åsa (DÅs)Lärare010-490 25 28Östersund (C308 Wargentin)
Jonsson, Marika (JMa)Skolsköterska070-185 76 82,
010-490 24 71
Östersund (G332 Wargentin)
Karlstedt, Anne (KAe)Rektor010-490 24 08Östersund (B288 Wargentin)
Klefbom, Elin (KEi)Lärare010-490 25 28Östersund (C308 Wargentin)
Leander, Mari (LMd)Specialpedagog010-490 25 11Östersund (B266 Wargentin)
Navarro, Malin (NMl)Lärare010-490 25 28Östersund (C309 Wargentin)
Nordborg, Joakim (NJo1)Elevassistent010-490 25 28Östersund (C303 Wargentin)
Runsten Hippe, Cornelia (HCo)Lärare010-490 25 28Östersund (C308 Wargentin)
Smedskog, Maria (SMa)Lärare010-490 25 29,
070-181 36 28
Östersund (C309 Wargentin)
Wininger, Stephan (WSt)Lärare010-490 25 28Östersund (C308 Wargentin)