Barn- och fritid

Utbildningsort: Bispgården
Poäng: 1600
Terminer: 3

Utbildningen genomförs på heltid under 3 terminer.
Lärlingsutbildning innebär obligatoriska träffar 1-2 ggr/v på skolan samt arbetsplatsförlagt lärande (APL) 3 dag/v.
Du måste själv tillhandahålla litteratur eller låna på bibliotek.

Nästa kursstart: 240115
Sista ansökningsdag är 231201
Ansökan öppnar 231015Ansökan:
Är du folkbokförd i Ragunda Kommun ansöker du genom att kontakta Marinette Wasell Brännlund Tele: 010-490 2658. e-post: marinette.wasell.brannlund@jgy.se

Du som är folkbokförd i Bräcke Kommun ansöker via Lärcentrum Bräcke
https://open24.ist-asp.com/bracke/vux/Vux/Start


Du som är folkbokförd i Östersund ansöker via Lärcentrum Östersund https://ostersund.alvis.se/

Om du är folkbokförd i annan kommun kan du ansöka via båda ovanstående länkar.

Bifoga även ett personligt brev i din ansökan.

Förkunskapskrav: Godkända betyg i grundläggande svenska/Svenska som andra språk eller motsvarande.

Utbildningen passar dej som vill arbeta med barn och unga inom förskola, skola och fritids.

Möjlighet att validera tidigare kunskaper finns samt möjlighet att kombinera studier och arbete inom yrkesområdet.

Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent beroende på vilken inriktning du väljer i slutet av din utbildning. Du läser först de gemensamma kurserna och väljer därefter inriktning.


Om du har frågor om utbildningen, kontakta Marinette Wasell Brännlund Tele: 010-490 2658.
e-post: marinette.wasell.brannlund@jgy.sePoängplan

Barns lärande och växande (PEDBAS0) 100
Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) 100
Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) 100
Hälsopedagogik (HALHAL0) 100
Kommunikation (PEDKOU0) 100
Komvux arbete (KVARBF) 100
Lärande och utveckling (PEDLÄR0) 100
Människors miljöer (PEDMÄI0) 100
Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200
Pedagogiska teorier och praktiker (PEDPED0) 100
Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) 100
Skapande verksamhet (PEGSKP0) 100
Socialt arbete 1 (SOCSOC01) 100
Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100
Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) inriktning förskola 100