Med människan i fokus

Vård- & omsorgsprogrammet (VO)

En sak är helt säker – det kommer att behövas vårdspecialister så länge det finns människor. Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en undersköterskeexamen. En bra grund för arbete direkt eller för att gå vidare till sjuksköterskeutbildningen på universitetet.

”För dig som vill ta hand om människor”

Vård- och omsorgsprogrammet riktar sig till dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vård och omsorg. Under utbildningen är minst 15 veckor av studietiden arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet ute i verksamheter som äldreomsorg, gruppboenden, hemtjänst, sjukhuset och primärvården.
Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och innehåller inslag från olika kunskapsområden som vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Ämnet behandlar vård och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. Denna kurs ingår i alla profiler som du kan välja inför årskurs tre.
OBS! Inom alla profiler har du möjlighet att välja till kurser som ger dig högskolebehörighet till t.ex. sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut.

Det finns också möjlighet att söka programmet som lärlingsutbildning. Läs mer på www.jgy.se/larling.

Avancerad hemsjukvård/sjukvård

Här får du kunskap om äldres hälsa, det normala åldrandet samt de vanligaste sjukdomstillstånden. Du får inblick i hur patienter vårdas i hemmet med avancerad teknologi. Även inblick i den palliativa vården. Du utvecklar din kunskap i bemötande/kommunikation med äldre och hur fysisk aktivitet, kulturell och estetisk livsmiljö påverkar livskvaliten hos den äldre. Arbetet sker i stor utsträckning i samarbete med vårdtagare och anhöriga.
Exempel på yrken: Hemtjänst, hospice-enheter (vård i livets slut), särskilda boenden, hälsocentraler

Läses vid: Wargentin

Barn- och ungdomssjukvård

Här får du kunskap om barnets utveckling och vård av barn och ungdomar. Du får utveckla din förståelse för hur samspelet mellan familj/närstående påverkas vid för tidigt födda barn, barn/ungdomars sjukdomar och barn med olika funktionsvariationer.
Exempel på yrken: Arbete på barn och prematuravdelning och elevhem för personer med funktionsvariationer.

Läses vid: Wargentin

Räddningstjänst

Här får du en grund för fortsatt utbildning om du vill arbeta inom räddningstjänst, ambulanssjukvård och polis. Teori och praktik varvas med tonvikt på att skapa en handlingsberedskap i olika situationer.
Exempel på yrken: Arbete inom sjukvården, och förberedelse för kommande studier inom denna inriktning ex. Räddningsskolan Sandö.

Läses vid: Wargentin

Jämtlands Gymnasium och Räddningstjänsten Jämtland har utvecklat sitt samarbete och erbjuder nu en unik möjlighet för dig att få en breddad utbildning. Du kan bli både undersköterska och certifierad deltidsbrandman.Utbildningen till deltidsbrandman genomförs inom ramen för räddningstjänstinriktningen i åk3 enligt ett särskilt upplägg.För att få certifikatet och bli anställningsbar som deltidsbrandman krävs godkänt i de moment som ingår i den utbildningen, inklusive fystester.

OBS! Profilerna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Exempel på hur ett schema kan se ut i åk. 1

71 KBSchema VO åk.1

Komplettera för högskolebehörighet

Om du vill ha grundläggande högskolebehörighet är det viktigt att du planerar dina studier.  Du behöver då läsa ytterligare en kurs i svenska eller svenska som andraspråk samt en kurs i engelska. Dessa kurser erbjuds som individuellt val.

Prata gärna med din studie- och yrkesvägledare om du vill uppnå behörighet för högskolestudier.

Digital programdag

Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgsprogrammet på Jämtlands Gymnasium är ett certifierat Vård- och omsorgscollege, VO-college.

Inom VO-College samverkar utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund för att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Elever på Vård- och omsorgsprogrammet kommer därmed gynnas bland annat av fortsatt god tillgång till arbetsplatsförlagt lärande av god kvalitet med kompetenta handledare och elever som fullföljt programmet och har godkända betyg i minst 2500 poäng, där de gemensamma karaktärsämneskurserna på 650 poäng är obligatoriska, kommer att erhålla ett diplom.

VO-College som organisation verkar för att fler ska utbilda sig inom vård och omsorg. En nära koppling mellan utbildningsanordnare och arbetsliv ska verka för att utbildningarna är verklighetsanpassade och aktuella.

Det ökade antalet äldre kommer att leda till ökat behov av personal inom vård och omsorg.

Läs mer på: www.vo-college.se

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 600

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100

Programgemensamma ämnen 1600

Anatomi och fysiologi 1 och 2 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 200
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 och 2 200
Omvårdnad 1 och 2 200
Psykiatri 1 och 2 200
Psykologi 1 50
Samhällskunskap 1a2 50
Social omsorg 1 och 2 200
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Programfördjupningskurser * Välj ett av tre paket 200

Programfördjupningar Avancerad hemsjukvård* 200

Friskvård och hälsa 100
Vård och omsorg - specialisering 100

Programfördjupningar Barn- och ungdomssjukvård * 200

Barn- och ungdomssjukvård 200

Programfördjupningar Räddningstjänst * 200 (400)

Brand och räddning (individuellt val) 200
Friskvård och hälsa 100
Räddningsmedicin 100

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Ardis Tabu Kanga & Michel K Engelsperger


Inriktning: Vård- och Omsorg
Examen: 2019
Hemort: Stugun resp. Tandsbyn

Ardis bestämde sig för Vård- och omsorgsprogrammet efter att hon jobbat på ett äldreboende en sommar. Michel vill söka till polishögskolan och garanterat ha ett jobb efter studenten.

– Det bästa med utbildningen är upplägget på alla ämnen. Det är kompakt och man lär sig mycket på kort tid. Lärarna är otroligt duktiga på att anpassa lektioner, övningar, studiebesök och uppgifter, säger Michel.

Efter studenten vill Ardis jobba lite för att sedan plugga vidare till sjuksköterska. Michel planerar att göra värnplikten för att sedan söka polishögskolan.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Bengtsson, Ing-Britt (BIn)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
Östersund (L525 Campus)
Caarls, Katarina (CKa)Lärare010-490 25 32Östersund (L525 Campus)
Fahlén, Lisbeth (FLi)Lärare010-490 25 32Östersund (L525 Campus)
Hederyd, Karin (HKa)Lärare010-490 25 45Östersund (Idh SPH)
Helgesson, Karin (HKn)Skolsköterska070-185 76 80,
010-490 24 75
Östersund (G318 Wargentin/Torsta)
Henriksson, Frida (HFr)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 06,
076-814 34 01
Östersund (M407 Wargentin)
Karlhager, Jonas (KJo)Rektor010-490 24 29Östersund (M411 Wargentin)
Karlsson, Camilla (KCa)Lärare070-185 36 65Östersund (L503 Campus)
Marsell, Cecilia (MCc)Lärare070-185 36 65Östersund (L503 Campus)
Matthias, Cornelia (MCo)Specialpedagog010-490 25 26Östersund (B268 Wargentin)
Suorra, Eva-Karin (SEK)Lärare010-490 25 32,
073-275 17 90
Östersund (L525 Campus)