Golvläggare


Utbildningsort: Östersund (Furulund)
Poäng: 1 700
Veckor: 52

Kursstart 201005 (slutdatum 211001)
Sista ansökningsdag är 200830. Ansökan öppnar i maj 2020.

Du ansöker via LärCentrum i den kommun du är folkbokförd.

I denna utbildning får du kunskap i att  lägga mattor och golv av olika material i olika miljöer/rum. Även förarbeten som rivning av gamla mattor, slipning, spackling och läggning av fuktspärr i våtrum utförs av golvläggaren.

Utbildningen är både skol-  och företagsförlagd. Detta innebär att du har lektioner på skolan de första månaderna. Teori varvas med praktiska moment i bygglokalen och när du har nått vissa mål är du klar att göra APL (arbetsplatsförlagt lärande). Skolan ombesörjer din APL plats.  Din APL tid är en viktig del i din utbildning som kan skapa goda kontakter som kan leda till arbete. 3+3 veckor av utbildningen är förlagd till Branschskola för golvläggare, kostnaden för denna del av utbildningen ingår i utbildningen.

Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok utfärdad av BYN regionalt.

Färdigutbildningen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Läs mer om det och olika byggyrken på BYN:s hemsida  www.byn.se

Har du annat modersmål än svenska bör du ha avslutat svenska som andraspråk, grundläggande vux nivå.

Poängplan

Bygg och anläggning 1 (BYGBYG01) 200
Bygg och anläggning 2 (BYGBYG02) 200
Gymnasiearbete (GYARBA) 100
Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 200
Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100
Husbyggnad 2 (HUSHUS02) 200
Husbyggnad 3 (HUSHUS03) 200
Golvläggning 1 (GOLGOL01) 100
Golvläggning 2 (GOLGOL02) 100
Golvläggning 3 (GOLGOL03) 200