Förbundskansli

Förbundskansli

Förbundskansliet svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till förbundets ledning, rektorsområden och verksamhet.

Vi som arbetar på förbundskansliet är:

Anna_Rex_jgy_Karin_Bylsater_small

Karin Bylsäter

Karin arbetar som administratör med administrativa uppgifter i personalsystemet Heroma och Extens samt i ekonomisystemet Visma.

Tel: 010-490 24 27

tom

Emma Wester

Emma arbetar som förbundssekreterare och henne kan du kontakta i ärenden som rör direktionens sammanträden, våra förtroendevalda politiker eller handlingar i förbundets diarium. Emma vänder du dig också till i frågor om övergripande administration.

Tel: 010-490 24 25

tom

Christina Elofsson

Christina arbetar som kommunikatör. Hon arbetar med kommunikation, webbansvar, sociala medier, grafisk produktion, event, pressmeddelanden, information inför gymnasievalet, aktiviteter för elever från grundskolan m.m.

Tel: 010-490 24 28

anna_rex_jgy_therese_hagglof_small

Therese Hägglöf

Therese arbetar som ekonomihandläggare.

Tel: 010-490 24 22

Anna_Rex_jgy_Ann-Marie_Kuru_small

Ann-Marie Kuru

Ann-Marie arbetar som antagningshandläggare och ansvarar för gymnasieantagning för samtliga gymnasieskolor i Jämtlands län.

Tel: 010-490 24 20

Anna_Rex_jgy_Goran_Larsson_small

Göran Larsson

Göran arbetar som verksamhetsplanerare. Han planerar och analyserar elevunderlag och tjänsteutlägg inför kommande läsår. Han är också systemansvarig för elevregistret Extens samt Dexter. Vidare är han huvudansvarig för schema och läsårstider samt sköter hanteringen av val till högre årskurs (individuella val m.m.). Han arbetar också med ärendeberedningar och kvalitetsredovisning.

Tel: 010-490 24 23

tom

Richard Lainegard

Richard arbetar som projektekonom och internationell samordnare för förbundet. Han har ett övergripande ansvar för externa projekt, internationella utbyten och partnerskap.

Tel: 010-490 24 33

 

Anna_Rex_jgy_Asa_Mannerstal_small

Åsa Mannerstål

Åsa arbetar som ekonomihandläggare. Åsa vänder du dig också till i upphandlingsfrågor.

Tel: 010-490 24 22

 

Anna_Rex_jgy_Henrik_Palin_small

Henrik Palin

Henrik arbetar som IT-arkitekt och ansvarar för förbundets IT-infrastruktur och IT-säkerhet.

Tel: 010-490 24 31

Tobias Nolervik

Tobias är HR-generalist och jobbar brett med frågor inom hela HR-området. Han kan ge konsultativt och serviceinriktat stöd till chefer i verksamheten, bistå i rekrytering aroch tolkning av regelverket som rör anställningsvillkor inom vårt avtalsområde.

Tel: 010 490 24 37

Anneli Malmberg Englund

Anneli arbetar förbundsövergripande med samordning, planering och utveckling kring nyanländas lärande.

Tel: 010 490 25 12