Förbundskansli

Förbundskansli

Förbundskansliet svarar för myndighetsuppgifter samt samordning och service till förbundets ledning, rektorsområden och verksamhet.

Vi som arbetar på förbundskansliet är:

tom

Josefin Lundh

Josefin arbetar som administratör med administrativa uppgifter i personalsystemet Heroma och Extens samt i ekonomisystemet Visma.

Tel: 010-490 24 27

tom

Emma Wester

Emma arbetar som förbundssekreterare och henne kan du kontakta i ärenden som rör direktionens sammanträden, våra förtroendevalda politiker eller handlingar i förbundets diarium. Emma vänder du dig också till i frågor om övergripande administration.

Tel: 010-490 24 25

Erik Holmer

Erik arbetar som handläggare inom verksamhetsstöd. Erik är även förbundets dataskyddsombud och hanterar frågor som rör gdpr.

tom

Christina Elofsson

Christina arbetar som kommunikatör. Hon arbetar med kommunikation, webbansvar, sociala medier, grafisk produktion, event, pressmeddelanden, information inför gymnasievalet, aktiviteter för elever från grundskolan m.m.

Tel: 010-490 24 28

anna_rex_jgy_therese_hagglof_small

Therese Hägglöf

Therese arbetar som ekonom på förbundskansliet. Hon arbetar med budget, prognoser och bokslut och fungerar som verksamhetsstöd till chefer och skoladministratörer. Till Therese kan du vända dig i frågor gällande interkommunal ersättning samt i övergripande frågor rörande ekonomi, såsom fakturahantering med mera..

Tel: 010-490 24 22

Anna_Rex_jgy_Ann-Marie_Kuru_small

Ann-Marie Kuru

Ann-Marie arbetar som antagningshandläggare och ansvarar för gymnasieantagning för samtliga gymnasieskolor i Jämtlands län.

Tel: 010-490 24 20

tom

Richard Lainegard

Richard arbetar som projektekonom och internationell samordnare för förbundet. Han har ett övergripande ansvar för externa projekt, internationella utbyten och partnerskap.

Tel: 010-490 24 33

Anna_Rex_jgy_Asa_Mannerstal_small

Åsa Mannerstål

Åsa arbetar som ekonom på förbundskansliet. Till henne vänder du dig också i upphandlingsfrågor.

Tel: 010-490 24 36

Anna_Rex_jgy_Henrik_Palin_small

Henrik Palin

Henrik arbetar som IT-arkitekt och ansvarar för förbundets IT-infrastruktur och IT-säkerhet.

Tel: 010-490 24 31

Tobias Nolervik

Tobias är HR-generalist och jobbar brett med frågor inom hela HR-området. Han kan ge konsultativt och serviceinriktat stöd till chefer i verksamheten, bistå i rekryteringar och tolkning av regelverket som rör anställningsvillkor inom vårt avtalsområde.

Tel: 010 490 24 37

Johan Jonsson

Johan arbetar som intendent med ansvar för fastigheter och säkerhet. Johan arbetar även med förbundets servicefunktioner såsom caféverksamheter och vaktmästeri.

Tel: 010 490 24 35