Prövning

Prövning

Prövning i en kurs innebär att du studerar en kurs på egen hand och vid ett givet tillfälle genomför ett prov på hela kursen. Du får betyg på kursen på vanligt sätt. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.

Prövning för dig som fått F eller saknar betyg

Under tiden du går kvar i skolan kan du pröva på kurser där du inte har fått ett godkänt betyg (E, D, C, B A). Vid prövning kan alla betygssteg förekomma. Du kan alltså få F, E, D, C, B och A vid en prövning. Prövningen är avgiftsfri och sker vid särskilda prövningsstillfällen (2-3 per läsår). En prövning gäller hela kursen. Ofta består den av både skriftliga prov och färdighetsprov.

Prövningstillfällen 2020/2021 för Jämtlands Gymnasium i Östersund

8 oktober 2021, kl. 12.00-16.00 i Wargentins aula.

18 mars 2022, kl. 12.00-16.00 i Wargentins aula.

6 maj 2022, kl. 12.00-16.00 i Wargentins aula.

För övriga studieorter sker prövning efter överenskommelse.

Läraren sätter betyg senast två veckor efter prövningen och meddelar dig betyget.

Elever som i förväg prövar på hel kurs

Du kan göra prövning på de kurser som ingår i den individuella studieplanen. Prövningen genomförs på den egna skolan utan avgift. Om inte annat beslutas sker prövning vid ordinarie prövningstillfällen. Information och anmälan sker via expeditionen.

Om du får E eller högre betyg vid prövningen avslutas kursen och betyget gäller gymnasietiden ut. Du får alltså inte fortsätta i klassen/gruppen för att försöka få ett högre betyg.

Konkurrenskompletterande prövning

Du som redan fått lägst betyget E i en kurs kan inte pröva för ett högre betyg så länge du är elev i gymnasiet. För att underlätta för de elever som vill konkurrenskomplettera ordnar vi varje år extra prövningstillfällen veckan efter studenten.

Tillfälle för konkurrenskomplettering prövning är: 13/6 och 14/6 2022, kl. 12.00-16.00 i Wargentins aula.

Anmälan

Anmälan till prövning görs i expeditionen senast fyra veckor före prövningstillfället. Du kan endast pröva en kurs per prövningstillfälle. Vid anmälan tas en avgift om 100 kr ut. Avgiften återbetalas efter genomförd prövning.

För att få pröva måste du senast tre veckor innan prövningstillfället ha tagit kontakt med den lärare som håller i prövningen för att få instruktioner, eventuellt material etc.

Konkurrenskompletterande prövningar är inte avgiftsfria. I samband med anmälan måste eleven visa att avgiften på 500 kr är erlagd.

Anmälningsblanketter

Anmälningsblankett för dig som går på Jämtlands Gymnasium:

232 KBAnmälan om prövning – intern

Anmälningsblankett för dig som gått ut gymnasiet. Obs! Prövning kan göras av dig inom ett år från det att du tagit studenten:

330 KBAnmälan om prövning – extern

Om det är mer än ett år sedan du tog studenten och vill göra en prövning ska du ta kontakt med Lärcentrum i din hemkommun.