Diarium

I diariet registreras inkommande och upprättade handlingar på förbundsövergripande nivå.

Här hittar du ett utdrag ur diariet med de ärenden som senast har registrerats. De publiceras som pdf-filer här på webbsidan ungefär varannan vecka. Den som vill få tillgång till de handlingar som rör ärendet kan kontakta vår förbundssekreterare. Uppgifter som efter prövning är sekretessbelagda lämnas inte ut.

Utdrag ur diariet 2021

154 KB2021-10-01-2021-10-15 270 KB2021-09-01-2021-09-30 135 KB2021-07-01-2021-08-31 560 KB2021-06-01-2021-06-30 481 KB2021-05-16-2021-05-31 452 KB2021-05-01-2021-05-15 542 KB2021-04-01-2021-04-30 491 KB2021-03-01-2021-03-31 530 KB2021-02-16-2021-02-28 470 KB2021-02-01-2021-02-15 470 KB2021-01-16-2021-01-31 221 KB2021-01-01-2021-01-15

Utdrag ur diariet 2020

594 KB2020-12-01-2020-12-15 148 KB2020-11-01-2020-11-30 187 KB2020-10-16-2020-10-31 243 KB2020-10-01-2020-10-15 156 KB2020-09-16-2020-09-30 213 KB2020-09-01-2020-09-15 167 KB2020-07-01-2020-08-31 202 KB2020-06-16-2020-06-30 212 KB2020-06-01-2020-06-15 195 KB2020-05-16-2020-05-31 156 KB2020-05-01-2020-05-15 156 KB2020-04-16-2020-04-30 181 KB2020-04-01-2020-04-15 300 KB2020-03-01-2020-03-31 162 KB2020-02-16-2020-02-29 198 KB2020-02-01-2020-02-15 323 KB2020-01-01–2020-01-31

 

Saknar du äldre utdrag ur diariet?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester för hjälp.