Diarium

I diariet registreras inkommande och upprättade handlingar på förbundsövergripande nivå.

Här hittar du ett utdrag ur diariet med de ärenden som senast har registrerats. De publiceras som pdf-filer här på webbsidan ungefär varannan vecka. Den som vill få tillgång till de handlingar som rör ärendet kan kontakta vår förbundssekreterare. Uppgifter som efter prövning är sekretessbelagda lämnas inte ut.

Utdrag ur diariet 2024

153 KB2024-03-16–2024-03-31 134 KB2024-03-01–2024-03-15 174 KB2024-02-01–2024-02-29 215 KB2024-01-16–2024-01-31 191 KB2024-01-01–2024-01-15

Utdrag ur diariet 2023

465 KB2023-12-01–2023-12-31 141 KB2023-11-01–2023-11-30 153 KB2023-10-16–2023-10-31 173 KB2023-10-01–2023-10-15 155 KB2023-09-01–2023-09-30 140 KB2023-08-01–2023-08-31 134 KB2023-07-01–2023-07-31 200 KB2023-06-01–2023-06-30 193 KB2023-05-16–2023-05-31 240 KB2023-05-01–2023-05-15 150 KB2023-04-16–2023-04-30 160 KB2023-04-01–2023-04-15 133 KB2023-03-16–2023-03-31 179 KB2023-03-01–2023-03-15 180 KB2023-02-16–2023-02-28 171 KB2023-02-01–2023-02-15 215 KB2023-01-01–2023-01-31

 

Utdrag ur diariet 2022

224 KB2022-12-01–2022-12-31 586 KB2022-11-01–2022-11-30 187 KB2022-10-16–2022-10-31 160 KB2022-10-01–2022-10-15 226 KB2022-09-16–2022-09-30 209 KB2022-07-01–2022-09-15 151 KB2022-06-01–2022-06-30 155 KB2022-05-16–2022-05-31 202 KB2022-05-01–2022-05-15 154 KB2022-04-16–2022-04-30 217 KB2022-04-01–2022-04-15 170 KB2022-03-16–2022-03-31 226 KB2022-03-01–2022-03-15 161 KB2022-02-16–2022-02-28 188 KB2022-02-01–2022-02-15 148 KB2022-01-16–2022-01-31 158 KB2022-01-01–2022-01-15

 

Saknar du äldre utdrag ur diariet?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester för hjälp.