Diarium

I diariet registreras inkommande och upprättade handlingar på förbundsövergripande nivå.

Här hittar du ett utdrag ur diariet med de ärenden som senast har registrerats. De publiceras som pdf-filer här på webbsidan ungefär varannan vecka. Den som vill få tillgång till de handlingar som rör ärendet kan kontakta vår förbundssekreterare. Uppgifter som efter prövning är sekretessbelagda lämnas inte ut.

Utdrag ur diariet 2020

202 KB2020-06-16-2020-06-30 212 KB2020-06-01-2020-06-15 195 KB2020-05-16-2020-05-31 156 KB2020-05-01-2020-05-15 156 KB2020-04-16-2020-04-30 181 KB2020-04-01-2020-04-15 300 KB2020-03-01-2020-03-31 162 KB2020-02-16-2020-02-29 198 KB2020-02-01-2020-02-15 323 KB2020-01-01–2020-01-31

Utdrag ur diariet 2019

386 KB2019-12-16-2019-12-31 397 KB2019-12-01-2019-12-15 386 KB2019-11-16-2019-11-30 386 KB2019-11-01-2019-11-15 388 KB2019-10-16-2019-10-31 386 KB2019-10-01-2019-10-15 386 KB2019-09-16-2019-09-30 385 KB2019-09-01-2019-09-15 387 KB2019-07-01-2019-08-31 387 KB2019-06-16-2019-06-30 65 KB2019-06-01-2019-06-15 65 KB2019-05-16-2019-05-31 68 KB2019-05-01-2019-05-15 388 KB2019-04-16-2019-04-30 387 KB2019-04-01-2019-04-15 388 KB2019-03-16-2019-03-31 388 KB2019-03-01-2019-03-15 388 KB2019-02-16-2019-02-28 466 KB2019-02-01–2019-02-15 353 KB2019-01-01–2019-01-31

 

Saknar du äldre utdrag ur diariet?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester för hjälp.