Betyg

I gymnasiet sätts betyg på varje kurs man läser. Läraren ska meddela vilket betyg du kommer att få och inom två veckor efter avslutad kurs ska betyget synas i Dexter/Skola24.

Betygsskalan

Betygsskalan har fem godkända steg E, D, C, B och A och ett underkänt steg F. Om läraren saknar underlag för bedömning av elevens kunskaper på grund av frånvaro ska betyg inte sättas utan då markeras detta med ett streck.

Preciserade kunskapskrav finns för tre av betygen – E, C och A.

Kunskapskrav

Läraren ska fortlöpande informera om de krav som ställs för att nå ett visst betyg. Du kan när som helst fråga din lärare om hur du ligger till i förhållande till dessa krav.

Betygsutdrag

Dina betyg visas i din studieplan i Dexter eller Skola24. Du har dessutom möjlighet att varje termin få ett skriftligt utdrag ur betygskatalogen. Utdraget visar betyg i avslutade kurser samt ogiltig frånvaro under terminen. Utdrag ur betygskatalogen hämtas på skolexpeditionen.

Är du tidigare elev och behöver ett nytt betygsutdrag? Beställ ditt betyg här.

Examen

Då du går ut gymnasiet utfärdas ett Examensbevis om du uppfyller kraven för gymnasieexamen. Om du inte uppfyller kraven utfärdas istället ett Studiebevis. Både examensbevis och studiebevis innehåller betyg på samtliga kurser i din studieplan.

Betygsutdrag?

Har du tidigare studerat på Jämtlands Gymnasium och behöver ett nytt utdrag av dina betyg?

Beställ ditt betyg här.

Ytterligare information

385 kBBedömning och betygsättning i gymnasieskolan (Skolverket 2012)