APL

APL

Elever på yrkesprogram genomför delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och det erbjuds under 15 veckor eller mer.

231 KBMatersättning 314 KBReseersättning 1 MBFörsäkringsskydd och rutiner vid skada i samband med APL