APL

APL

Elever på yrkesprogram genomför delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och det erbjuds under 15 veckor eller mer.

230 KBMatersättning 296 KBReseersättning