Möta och arbeta med människor

Barn- & fritidsprogrammet (BF)

Vill du arbeta med barn, ungdomar eller vuxna? Då är det här rätt program för dig. Du lär dig bland annat pedagogik, psykologi, sociologi, ämnen som är viktiga för fortsatta studier till lärare samt förskollärare.

”Det finns möjlighet att göra praktik utomlands”

Det här är programmet för dig som vill arbeta med barn, ungdomar eller vuxna inom pedagogisk verksamhet eller inom fritids- och friskvårdssektorn.
Programmet ger dig färdigheter i bl.a. pedagogik, psykologi, sociologi, ämnen som är viktiga för fortsatta studier till lärare samt förskollärare. Efter avslutade studier hos oss har du redan en yrkesexamen, såsom exempelvis barnskötare, elevassistent samt personal inom bad-, fritids-, och friskvårdsanläggningar. Vi erbjuder dig engelska i åk 2 vilket gör dig behörig för högskolestudier.

Barn- och fritidsprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor. Du kommer att få utveckla dina ledaregenskaper och bland annat planera och organisera aktiviteter för både barn och vuxna. Du lär dig också att samarbeta och ta ansvar. Minst 15 veckor av studietiden är arbetsplatsförlagt lärande (APL) där du får praktisk erfarenhet.

Det finns också möjlighet att söka programmet som lärlingsutbildning. Läs mer på www.jgy.se/larling.

Till årskurs 2 kan du välja mellan två inriktningar:

Fritid och hälsa

På denna inriktning får du lära dig om arbete inom fritid- och friskvårdsverksamheter. Att planera och leda verksamhet inom fritids- och friskvårdsområdet är en del i din utbildning. Även skötsel och drift av fritidsanläggningar är moment i denna inriktning.

Läses vid: Wargentin

Pedagogiskt och socialt arbete

Här får du lära dig om barn och ungas utveckling och lärande. Du får leda olika aktiviteter för barn samt vara med och planera verksamheten. Du får prova på olika pedagogiska tillvägagångssätt för hur man leder och utvecklar andra människor.

Läses vid: Wargentin

Exempel på hur ett schema kan se ut i åk. 1

71 KBSchema BF åk 1

Yrkesexamen i årskurs 3

Det tredje året på Barn- och fritidsprogrammet slutför du din utbildning med en yrkesexamen. Du väljer ett yrke utifrån den inriktning du läst i årskurs 2. Om du läst inriktningen pedagogiskt och socialt arbete i årskurs 2 väljer du Barnskötare eller Elevassistent. Om du läst inriktningen Fritid och hälsa väljer du personal inom bad- fritid-, friskvård och resursperson mot fritidshem.

OBS! Inriktningarna/yrkesutgångarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Grundläggande högskolebehörighet

Från och med höstterminen 2023 ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 – 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet, de väljer då att inte läsa engelska 6 samt svenska/svenska som andraspråk 2 och 3. Kraven för yrkesexamen har inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen om 2500 poäng utan att läsa de behörighetsgivande kurserna.
Mer information finns på Skolverkets hemsida

Digital programdag


Elever från Jämtlands Gymnasium, Dille, Storsjögymnasiet och Östersunds Gymnasieskola berättar om sina gymnasieprogram och svarar på frågor från elever i åk 9.

Kontaktuppgifter

Rektor
Jonas Karlhager
jonas.karlhager@jgy.se
010-490 24 29

Studie- och yrkesvägledare
Berit Haugen
berit.haugen@jgy.se
070-181 84 37

Specialpedagog
Lille-Mor Ovesdotter
lille-mor.ovesdotter@jgy.se

Skolkurator
Maria Frykman
maria.frykman@jgy.se
070-185 76 78

Skolsköterska
Malin Arvidsson
malin.arvidsson@jgy.se
070-188 79 46

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 900

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma ämnen 600

Hälsopedagogik 100
Naturkunskap 1a2 50
Kommunikation 100
Lärande och utveckling 100
Människors miljöer 100
Pedagogiskt ledarskap 100
Samhällskunskap 1a2 50

Inr. Fritid och hälsa, BFFRI 900

Fritids- och friskvårdsverksamheter 200
Fritids- och idrottskunskap 100
Programfördjupningskurser mot ledarskap inom fritid och hälsa: 600
– Aktiviteter och upplevelser* 100
– Bad- och friskvårdsverksamheter/Fritidsmiljöer och arenor * 100
– Aktivitetsledarskap (mot äventyrspedagogik)* 100
– Etnicitet och kulturmöten* 100
– Naturguidning 1* 100
– Grundläggande vård och omsorg* 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Pedagogiskt och socialt arbete, BFPEA 900

Pedagogiskt arbete 200
Socialt arbete 1 100
Programfördjupningskurser mot Barnskötare och elevassistent: 600
– Barns lärande och växande* 100
– Aktivitetsledarskap (mot äventyrspedagogik)* 100
– Etnicitet och kulturmöten* 100
– Naturguidning 1* 100
– Specialpedagogik 1* 100
– Grundläggande vård och omsorg* 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Melinda Eng

Inriktning: Pedagogik
Examen: 2018
Hemort: Östersund

Melinda tycker väldigt mycket om barn men har även planer på att bli polis i framtiden och då passade Barn- och fritidsprogrammet henne bra.

– Det bästa med utbildningen är att vi har fantastiska lärare och att våra lektioner varierar en hel del, säger Melinda.

Hon råder er som ska söka till gymnasiet att välja ett program som ni själva tror ni skulle trivas i. Skulle det inte vara högskoleförberedande går det alltid att lägga till kurser. Melindas planer efter studenten är att plugga vidare till polis.