Övrig vuxenutbildning vid Jämtlands Vux

Övrig vuxenutbildning

Jämtlands Vux har nöjet att erbjuda en mängd olika vuxenutbildningar. Här kan ni hitta mer information om våra övriga vuxenutbildningar.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är till för den som fyllt 20 år och har inlärningssvårigheter på grund av utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

De utbildningar vi erbjuder genomförs vid Jämtlands Vux, Wargentin i Östersund men vissa kurser kan även vara arbetsplatsförlagda.

Du gör ansökan om att få studera till LärCentrum i den kommun som du är folkbokförd i.

Grundläggande nivå

Kurser

 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Matematik
 • Engelska
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Geografi
 • Biologi
 • Gymnasial nivå

Kurser

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Datorkunskap
 • Samhällskunskap

Träningsnivå

Kurser

 • Kommunikation
 • Verklighetsuppfattning och omvärldskunskap

Uppdragsutbildning för företag

Jämtlands Vux, Bräcke- Bispgården och Östersund kan erbjuda kurser i vissa av våra yrkesutbildningar.
Kontakta oss och berätta om era önskemål av utbildning.
Mejla till vux@jgy.se eller ring 010-490 26 32

Utbildning i svenska för invandrare (SFI)

Ett stort antal nyanlända kommer till oss för att lära sig tala, läsa och skriva på svenska. Människor från många håll i världen, i olika åldrar med olika språk och skiftande bakgrunder, studerar tillsammans.

Du ansöker om att studera vid SFI hos ditt LärCentrum i din hemkommun. När din ansökan har beviljats och skickats till Jämtlands Vux, tar det högst fyra veckor innan du kan komma igång med dina studier. Jämtlands Vux bedriver denna utbildning i Bräcke och Bispgården.

Utbildning i svenska för invandrare

Kurser

 • Utbildning i svenska för invandrare A
 • Utbildning i svenska för invandrare B
 • Utbildning i svenska för invandrare C
 • Utbildning i svenska för invandrare D