Direktion

Direktion

Jämtlands Gymnasieförbunds politiska ledning utgörs av en direktion som i stort motsvarar kommunernas fullmäktige. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare, Krokom, Ragunda, Bräcke och Åre har vardera två ledamöter och två ersättare i direktionen medan Östersund har fem ledamöter och fem ersättare.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2023 till och med 2026. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har valt representanter till direktionen för sin kommun. Enligt förbundsordningen väljs till ordförande en ledamot som valts av Östersunds kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter 2023–2026

Jean Luc Kabisa (S), ordförande
Kommunfullmäktige i Östersund

Jannike Hillding (M), 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige i Krokom

Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige i Åre

Susanne Pettersson-Graff (S)
Kommunfullmäktige i Bräcke

Hans Isgren (V)
Kommunfullmäktige i Bräcke

Ingrid Zakrisson (C)
Kommunfullmäktige i Krokom

Elisabeth Björklund (AfR)
Kommunfullmäktige i Ragunda

Ellen Eriksson (S)
Kommunfullmäktige i Ragunda

Mari Eriksson (C)
Kommunfullmäktige i Åre

Eva Marcusdotter (S)
Kommunfullmäktige i Östersund

Sven Nilsson (C)
Kommunfullmäktige i Östersund

Joel Nordkvist (M)
Kommunfullmäktige i Östersund

Elin Swärd (KD)
Kommunfullmäktige i Östersund

Ersättare

Bräcke
Daniel Bärlund (C)
Martin Halvarsson (M)

Krokom
Katarina Rosberg (S)
Mats Mathiasson (C)

Ragunda
Karl-Erik Lundin (KD)
Roger Östlund (S)

Åre
Peter Andersson (VV)
Emma Eriksson (KD)

Östersund
Thomas Andersson (S)
Diana Lindström(S)
Marlene Gustavsson (C)
Linnéa Wigg Victor (M)
Marcus Danielsson (SD)