Direktion

Direktion

Jämtlands Gymnasieförbunds politiska ledning utgörs av en direktion som i stort motsvarar kommunernas fullmäktige. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare, Krokom, Ragunda, Bräcke och Åre har vardera två ledamöter och två ersättare i direktionen medan Östersund har fem ledamöter och fem ersättare.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2015-2018. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har valt representanter till direktionen för sin kommun. Enligt förbundsordningen väljs till ordförande en ledamot som valts av Östersunds kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter 2015-2018

anton_waara
Anton Waara (S)
Ordförande
Ledamot i kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 070-190 34 56

karin_wallen
Karin Wallén (C)
1:e vice ordförande
Ledamot i kommunfullmäktige i Krokom
Telefon: 070-331 65 15

tom
Andreas Sihvonen (S)
2:e vice ordförande
Ledamot i kommunfullmäktige i Åre
Telefon: 070-601 10 00

jorgen persson
Jörgen Persson (S)
Ledamot i kommunfullmäktige i Bräcke
Telefon: 070-25 33 655


Maria Gerdin (S)
Ledamot i kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 070-657 29 29

nisse_sandqvist
Nisse Sandqvist (V)
Ledamot i kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 070-655 92 31

joel_nordkvist
Joel Nordkvist (M)
Ledamot i kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 073-840 10 61

tom

Patrik Andersson (C)
Ledamot i kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 070-391 89 16

 

cathrine_blomqvist
Cathrine Blomqvist (S)
Ledamot i kommunfullmäktige i Bräcke
Telefon: 073-837 03 17

jenny_palmquist
Jenny Palmquist (S)
Ledamot i kommunfullmäktige i Ragunda
Telefon: 070-656 33 91

elisabeth_bjorklund
Elisabeth Björklund (A)
Ledamot i kommunfullmäktige i Ragunda
Telefon: 070-545 89 94

maria_jacobsson
Maria Jacobsson (S)
Ledamot i kommunfullmäktige i Krokom
Telefon:
073-181 65 60

tom
Daniel Danielsson (C)
Ledamot i kommunfullmäktige i Åre
Telefon: 070-625 53 52

Ersättare

tomas_frank
Tomas Frank (S)
Kommunfullmäktige i Östersund
Telefon:
063-441 19

alexandra_karlsson
Alexandra Karlsson (S)
Kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 070-306 75 22

tom
Thomas Dahlberg (MP)
Kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 
070-288 90 45

Lars Carlsson
Lars Carlsson (M)
Kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 070-294 66 29

eva_jönsson
Eva Jönsson (FP)
Kommunfullmäktige i Östersund
Telefon:
070-659 67 21

anders_lundqvist
Anders Lundqvist (V)
Kommunfullmäktige i Bräcke
Telefon: 070-23 80 122

tom
Veronica Vermum (FP)
Kommunfullmäktige i Bräcke
Telefon: 070-307 15 98

katarina_sahlin
Katarina Sahlin (S)
Kommunfullmäktige i Ragunda
Telefon: 070-565 94 85

annika_näsström
Annika Näsström (C)
Kommunfullmäktige i Ragunda
Telefon: 070-222 70 89

jannike_hillding
Jannike Hillding (M)
Kommunfullmäktige i Krokom
Telefon: 070-327 59 99

tom
Katarina Rosberg (S)
Kommunfullmäktige i Krokom

tom
Emma Nordin (M)
Kommunfullmäktige i Åre
Telefon: 070-298 88 84

tom
Can Savran (C)
Kommunfullmäktige i Åre
Telefon: 070-541 47 38