Direktion

Direktion

Jämtlands Gymnasieförbunds politiska ledning utgörs av en direktion som i stort motsvarar kommunernas fullmäktige. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare, Krokom, Ragunda, Bräcke och Åre har vardera två ledamöter och två ersättare i direktionen medan Östersund har fem ledamöter och fem ersättare.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2019–2022. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har valt representanter till direktionen för sin kommun. Enligt förbundsordningen väljs till ordförande en ledamot som valts av Östersunds kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter 2019–2022


Pär Löfstrand (L)
Ordförande
Kommunfullmäktige i Östersund
Telefon: 073-156 81 94

tom
Andreas Sihvonen (S)
1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige i Åre
Telefon: 070-601 10 00


Karin Wallén (C)
2:e vice ordförande
Kommunfullmäktige i Krokom
Telefon: 070-331 65 15


Cathrine Blomqvist (S)
Kommunfullmäktige i Bräcke

tom

Ingrid Kjelsson (C)
Kommunfullmäktige i Bräcke


Katarina Rosberg (S)
Kommunfullmäktige i Krokom


Kjell Grafström (S)
Kommunfullmäktige i Ragunda


Eva Sundin (AfR)
Kommunfullmäktige i Ragunda

tom
Mari Eriksson (C)
Kommunfullmäktige i Åre


Johannes Andersson (C)
Kommunfullmäktige i Östersund


Linnea Wigg Victor (M)
Kommunfullmäktige i Östersund


Kholod Mahmood (S)
Kommunfullmäktige i Östersund


Pernilla Ingelsson (S)
Kommunfullmäktige i Östersund

Ersättare

Bräcke
Martin Halvarsson (M)
Hans Svärd (C)

Krokom
Carl-Oscar Fransson (M)
Jenny Palin (S)

Ragunda
Lena Holmgren (S)
Susanne Söderström (AfR)

Åre
Martine Eng (S)
AnnMari Landorf (VV)

Östersund
Andrea Hedenborg (KD)
Carolina Schönbeck (C)
Joel Nordkvist (M)
Tommy Eliasson Winter (S)
Eva Marcusdotter (S)