Direktion

Direktion

Jämtlands Gymnasieförbunds politiska ledning utgörs av en direktion som i stort motsvarar kommunernas fullmäktige. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare, Krokom, Ragunda, Bräcke och Åre har vardera två ledamöter och två ersättare i direktionen medan Östersund har fem ledamöter och fem ersättare.

Nuvarande mandatperiod sträcker sig från 2023 till och med 2026. Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun har valt representanter till direktionen för sin kommun. Enligt förbundsordningen väljs till ordförande en ledamot som valts av Östersunds kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamöter 2023–2026


Jean Luc Kabisa (S), ordförande
Kommunfullmäktige i Östersund

tom
Jannike Hillding (M), 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktige i Krokom

tom
Mari Eriksson (C), 2:e vice ordförande under perioden 2024-01-01–2024-04-30
Kommunfullmäktige i Åre


Andreas Sihvonen (S), 2:e vice ordförande (föräldraledig 2024-01-01–2024-04-30)
Kommunfullmäktige i Åre


Susanne Pettersson-Graff (S)
Kommunfullmäktige i Bräcke

tom

Hans Isgren (V)
Kommunfullmäktige i Bräcke


Ingrid Zakrisson (C)
Kommunfullmäktige i Krokom


Elisabeth Björklund (AfR)
Kommunfullmäktige i Ragunda


Ellen Eriksson (S)
Kommunfullmäktige i Ragunda


Eva Marcusdotter (S)
Kommunfullmäktige i Östersund


Sven Nilsson (C)
Kommunfullmäktige i Östersund


Joel Nordkvist (M)
Kommunfullmäktige i Östersund


Elin Swärd (KD)
Kommunfullmäktige i Östersund

Ersättare

Bräcke
Daniel Bärlund (C)
Martin Halvarsson (M)

Krokom
Katarina Rosberg (S)
Mats Mathiasson (C)

Ragunda
Karl-Erik Lundin (KD)
Roger Östlund (S)

Åre
Peter Andersson (VV)
Emma Eriksson (KD)

Östersund
Thomas Andersson (S)
Diana Lindström(S)
Marlene Gustavsson (C)
Linnéa Wigg Victor (M)
Marcus Danielsson (SD)