Förståelse för samhället och människan

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Journalist, jurist eller polis? Det är några möjliga yrken att studera vidare till. På programmet får du arbeta vetenskapligt, analytiskt och praktiskt. Du förbereder dig för vidare studier på universitetet inom ett brett samhällsvetenskapligt område och du kan välja att läsa utbildningen på engelska.

 ”Jag läser programmet på engelska och blir mer internationell”

Samhällsvetenskaps­programmet riktar sig till dig som vill gå en bred högskoleförberedande utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Du får kunskaper om hur vårt samhälle är uppbyggt och vad som styr det. Du analyserar händelser ur individ- och grupperspektiv såväl lokalt som globalt.
I utbildningen lär du dig bland annat att se på förändringar i samhället både ur ett historiskt och ett internationellt perspektiv. Du får träna upp din förmåga att reflektera och på ett självständigt och kritiskt sätt värdera information och ny kunskap.
I undervisningen får du bland annat göra undersökningar, fältstudier, ställa upp teoretiska modeller och delta i olika rollspel. Du får också lära dig att källkritiskt söka information på både bibliotek, Internet och genom att intervjua människor.

Till årskurs 2 väljer du någon av följande inriktningar:

Beteendevetenskap

Här lär du dig om människors sätt att handla både som individer och som deltagare i grupper, organisationer och samhällen. Du får kunskaper om grupprocesser, konflikthantering och vikten av ledarskap. Du lär dig att förstå hur kultur, medier och livsstilar påverkar människans beteenden, känslor och tankar.

Läses vid: Wargentin eller Åre

Medier, information och kommunikation

Här får du kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I undervisningen ingår också praktiska uppgifter där du får skriva, fotografera, filma och prova på att göra radio.

Läses vid: Wargentin

Samhällsvetenskap

Här studerar du bland annat det nutida samhällets politiska och historiska utveckling, globalisering, nationalism, etnicitet och religion. Du utvecklar din förmåga att självständigt och kritiskt granska vad som händer i din närhet och resten av världen. Du får lära dig se sammanhang och ge förslag på beslut och lösningar kring olika samhällsfrågor.

Läses vid: Wargentin eller Åre

Samhällsvetenskap Internationell

Här kan du läsa inriktning samhällsvetenskap med engelska som undervisningsspråk i de flesta kurser. Det ger en bra grund för fortsatta studier eller arbete utomlands och i Sverige. Det finns möjlighet till internationella utbyten.

Läses vid: Wargentin

OBS! Inriktningarna startar om det finns tillräckligt med sökande.

Studieplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150

Engelska 5 100
Engelska 6 100
Historia 1b 100
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1b 100
Matematik 2b 100
Naturkunskap 1b 100
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1b 100
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 100

Programgemensamma karaktärsämnen 300

Filosofi 1 50
Moderna språk 200
Psykologi 1 50

Inr. Medier, information och kommunikation, SAMED 750

Journalistik, reklam och information 1 100
Medieproduktion 1 100
Medier, samhälle och kommunikation 1 100
Psykologi 2a 50
Medieproduktion 2* 100
Internationella relationer* 100
Textkommunikation* 100
Valbara programfördjupningskurser 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Beteendevetenskap, SABET 750

Ledarskap och organisation 100
Kommunikation 100
Psykologi 2a 50
Samhällskunskap 2 100
Sociologi 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering* 100
Religionskunskap 2* 50
Psykologi 2b* 50
Valbara programfördjupningskurser 100
Läses vid: Wargentin och Åre
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Samhällsvetenskap, SASAM 750

Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering* 100
Internationella relationer* 100
Valbara programfördjupningskurser 100
Läses vid: Wargentin och Åre
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Inr. Samhällsvetenskap Internationell, SASAM (profil) 750

Geografi 1 100
Historia 2a 100
Religionskunskap 2 50
Samhällskunskap 2 100
Samhällskunskap 3 100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering* 100
Internationella relationer* 100
Engelska 7* 100
Läses vid: Wargentin
* Obligatoriska programfördjupningskurser

Övrigt

Individuellt val 200
Gymnasiearbete 100

Elevintervju med Emma Eurenius


Läste: Samhällsvetenskaps­programmet, Beteendevetenskap
Examen: 2015
Hemort: Frösön

För att bestämma vilket program hon skulle söka till gick Emma på programdagar, läste Gymnasiekatalogen och pratade mycket med sina föräldrar. Hon bestämde sig för att välja en bred utbildning som hon kände att hon alltid skulle ha nytta av.

– Har man gått Samhällsvetenskaps­programmet så kan man göra det mesta, mina klasskompisar pluggar nu till lärare, sjuksköterska, tandhygienist och socionom. Själv vill jag bli ekonom eller designer.

Man kan göra allt och lite till om man vill, ”Samhälle” är en perfekt grund att stå på. Inför gymnasievalet ger Emma rådet att ta det lugnt, inte välja utifrån vad vänner väljer utan välja efter vad man själv är intresserad av, det blir mycket roligare då och ens vänner kommer fortfarande finnas kvar.

NamnBefattningTelefonArbetsplats
Ahlgren, Michael (AMi)Lärare010-490 25 23Östersund (C308 Wargentin)
Albertsson Landgren, Annica (AAi)Lärare010-490 29 24Åre
Alvarez Garcia-Portillo, Alicia (AAl)Lärare010-490 25 44Östersund (C310 Wargentin)
Alvarsdotter, Christina (ASt)Lärare010-490 29 24Åre
Alzén, Martin (AMa)Lärare010-490 29 24Åre
Andersson Kuivala, Désireé (ADe)Lärare010-490 25 23Östersund (C308 Wargentin)
Bjurström, Maria (BMa)Specialpedagog010-490 25 59Östersund (C210 Wargentin)
Blücher, Agneta (BAn)Lärare010-490 25 24Östersund (O303 Wargentin)
Brännström, Britta (BBr)Lärare010-490 25 45Östersund (Sporthallen Wargentin)
Cseplö, Erica (CEr)Lärare010-490 25 23Östersund (C308 Wargenting)
Dahlqvist, Caroline (DCa)Lärare010-490 25 19Östersund (B323 Wargentin)
Dynevall, Johan (DJo)Lärare010-490 25 36Östersund (I334b Wargentin)
Edervall, Erik (EEr)Lärare010-490 25 24Östersund (O301 Wargentin)
Engström, Erika (EEk)Lärare010-490 29 24,
070-645 00 80
Åre
Eriksson, Kristin (EKi)Lärare010-490 25 23Östersund (C308 Wargentin)
Eriksson, Lars (ELs)Lärare010-490 29 24Åre
Forslund, Maria (FMr)Lärare010-490 25 44Östersund (C309 Wargentin)
Frykman Krans, Maria (FMr1)Kurator010-490 24 73Östersund (B334)
Hansson, Anna-Lena (HAL)Lärare010-490 29 05Åre
Ingebrigtsen, Eva (KIE)Lärare010-490 25 19Östersund (B323 Wargentin)
Israelsson, Ingeborg (IIn)Rektor010-490 24 09Östersund (B285 Wargentin)
Jakobsson Törmä Olsson, Ann-Christin (OAC)Lärare010-490 25 19Östersund (B323 Wargentin)
Jonell, Johan (JJh)Lärare010-490 29 25Åre
Jonell, Anna (JAn)Lärare010-490 29 24Åre
Josefsson, Eva (JEv)Lärare010-490 29 24Åre
Kernell, Hans (KHa)Lärare010-490 25 44Östersund (C310 Wargentin)
Kocken, Agneta (KPi)Lärare010-490 29 24Åre
Koski, Sofi (KSo)Lärare010-490 25 44Östersund (C310 Wargentin)
Löf, Ingela (LIn)Lärare010-490 25 23Östersund (C308 Wargentin)
Magnusson, Eva (MEa)Lärare010-490 25 44Östersund (B421 Wargentin)
Medin Sahlgren, Britt Mari (MBr)Lärare010-490 25 24Östersund (O302 Wargentin)
Niklasson, Ola (NOl)Lärare010-490 29 25Åre
Persson, Tommy (PTo)Lärare010-490 25 23Östersund (C308 Wargentin)
Pettersson, Daniel (PDa)Lärare010-490 29 25Åre
Pålsson, Christer (PCh)Lärare010-490 25 19Östersund (B323 Wargentin)
Ristamäki, Anita (RAi)Lärare010-490 25 19Östersund (B323 Wargentin)
Rydberg Laula, Tomas (RTo)Lärare010-490 29 25Åre
Rylenius, Karin (RKa)Lärare010-490 25 33Östersund (O304 Wargentin)
Rödemark, Marie (RMi)Lärare070-6330767Åre
Skålén, Mikael (SMk)Lärare010-490 29 25Åre
Sundvisson, Anette (SAt)Skolsköterska010-490 24 72Östersund (G330)
Svahn, Maria (SVm)Lärare010-490 25 44Östersund (C310 Wargentin)
Svedlund, Elvira (ES)LärareÅre
Svensson, Jon (SJn)Studie-Och Yrkesvägl010-490 25 58Östersund (C208 Wargentin)
Wahlstedt Green, Karin (WKa)Lärare010-490 25 44Östersund (C309 Wargentin)