Samhällsvetenskapsprogrammet Flex (SA-F)

SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Det här Samhällsvetenskaps­programmet riktar sig till elever som har behov av att gå en bred högskoleförberedande utbildning i en mindre miljö med större flexibilitet, högre personaltäthet och tydligare struktur.

Målet med programmet är fler elever inom förbundet ska få sina utbildningsbehov tillgodosedda och uppleva skolan som meningsfull.