Nationella program

Gymnasiesärskolan inom Jämtlands Gymnasium erbjuder fem nationella program som alla är yrkesinriktade.
Utbildningen omfattar 2 500 poäng. Den garanterade undervisningstiden är 3 600 timmar fördelade på fyra år. För varje ämne finns en ämnesplan. Utbildning inom varje ämne ges i form av en eller flera kurser. Efter avslutad kurs sätts betyg.

Se våra nationella program här nedanför.