Sammanträden och protokoll

 

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Direktionen sammanträder under 2021 vid följande datum:

  • 29 januari
  • 5 mars 
  • 17 maj
  • 20 september
  • 12 november
  • 13 december.

 

Protokoll 2021

1 MBProtokoll 2021-09-20 3 MBBilaga 1. Delårsrapport augusti 2021 557 KBBilaga 2. Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund HT 2022 227 KBBilaga 3. Förbundskansliets remissvar Riktlinje för arbete med nationella minoriteter

 

2 MB2021-05-17 Protokoll 2 MBBilaga 1. Delårsrapport april 2021 1 MBBilaga 2. Riktlinjer för arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling

 

2 MB2021-03-05 Protokoll 11 MBBilaga 1. Årsredovisning 2020

 

1 MB2021-01-29 Protokoll 3 MB Bilaga 1. Förutsättningar inför budget 2022 med flerårsplan 2023–2024

 

Föredragningslistor 2021

2 MB2021-09-20 Föredragningslista 3 MB2021-05-17 Föredragningslista 3 MB2021-03-05 Föredragningslista 1 MB2021-01-29 Föredragningslista

 

Protokoll 2020

4 MB2020-12-14 Protokoll 4 MBBilaga 1 Verksamhetsplan och budget 2021 med flerårsplan 149 KBBilaga 2 Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2021 163 KBBilaga 3 Prislista för interkommunal ersättning 2021

 

1 MB2020-11-02 Protokoll

 

2 MB2020-09-21 Protokoll 3 MBBilaga 1 Delårsrapport augusti 2020 588 KBBilaga 2 Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2021 739 KBBilaga 3 Strategi för kompetensförsörjning 4 MBBilaga 4 Utredning av ansvarsfördelning för den kommunala vuxenutbildningen

 

1 MB2020-05-25 Protokoll 1 MBBilaga 1 Delårsrapport april 2020 869 KBBilaga 2 Riktlinjer för personuppgiftsbehandling 2 MBBilaga 3 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019-2022

 

1 MB2020-03-09 Protokoll 9 MBBilaga 1 Årsredovisning 2019 466 KBBilaga 2 Resepolicy – hållbara tjänsteresor inom Jämtlands Gymnasieförbund

 

1 MB2020-02-03 Protokoll 3 MBProtokollsbilaga 1 Förutsättningar inför budget 2021 med flerårsplan 2022–2023

Föredragningslistor 2020

10 MB2020-12-14 Föredragningslista 2 MB2020-11-02 Föredragningslista 3 MB2020-09-21 Föredragningslista 2 MB2020-05-25 Föredragningslista 2 MB2020-03-09 Föredragningslista 1 MB2020-02-03 Föredragningslista

 

Saknar du äldre protokoll?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester så får du hjälp.