Sammanträden och protokoll

 

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Direktionen sammanträder under 2020 vid följande datum:

  • 3–4 februari
  • 9 mars 
  • 27 april (reserv)
  • 25 maj
  • 21 september
  • 2 november
  • 14 december

 

Protokoll 2019

171 KBProtokoll 2019-12-16 286 KBProtokollsbilaga 1 Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och Östersund kommun 211 KBProtokollsbilaga 2 Skolskjutsreglemente för Jämtlands län 746 KBProtokollsbilaga 3 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 832 KBProtokollsbilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan 108 KBProtokollsbilaga 5 Prislista för interkommunal ersättning 2020

93 KBProtokollsbilaga 6 Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020

……………………………

94 KBProtokoll 2019-11-04 128 KBProtokollsbilaga 1 Lönestrategi för Jämtlands gymnasieförbund

…………………………….

356 KB2019-09-23 Protokoll

278 KBProtokollsbilaga 1 Delårsrapport augusti 2019 28 KBProtokollsbilaga 2 Utbildningsutbud inom Jämtlands gymnasieförbund hösten 2020

…………………………………………………

376 KB2019-05-24 Protokoll 112 KBProtokollsbilaga 1 Delårsrapport april 2019 567 KBProtokollsbilaga 2 Svar på revisionsrapport 283 KBProtokollsbilaga 3 Reviderade delegationsbestämmelser för Jämtlands gymnasieförbund 651 KBProtokollsbilaga 4 Arkivbeskrivning

……………………………………..

235 KB2019-03-11 Protokoll 1 MBProtokollsbilaga 1 Årsredovisning 2018 388 KBProtokollsbilaga 2 Arbetsmiljöpolicy

………………………………………….

1 MB2019-02-05 Protokoll 2 MB2019-02-05 Protokollsbilaga 1 Bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022 2 MB2019-02-05 Protokollsbilaga 2 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022 2 MB2019-02-05 Protokollsbilaga 3 Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Föredragningslistor 2019

14 MB2019-12-16 Föredragningslista 2 MB2019-11-04 Föredragningslista 3 MB2019-09-23 Föredragningslista 3 MB2019-05-24 Föredragningslista 3 MB2019-03-11 Föredragningslista 184 KB2019-02-05 Föredragningslista

Protokoll 2018

4 MB2018-12-14 Protokoll 4 MB2018-12-14 Protokollsbilaga 1 Verksamhetsplan och budget 2019 med flerårsplan 116 KB2018-12-14 Protokollsbilaga 2 Prislista för interkommunal ersättning 2019 102 KB2018-12-14 Protokollsbilaga 3 Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2019 168 KB2018-12-14 Protokollsbilaga 4 Förslag till bestämmelser (OPF-KL18)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

832 KB2018-11-05 Protokoll 844 KB2018-11-05 Protokollsbilaga 1 Riktlinjer för antagning av asylsökande elever 186 KB2018-11-05 Protokollsbilaga 2 Instruktion till direktören

……………………………………………………………………………………………………………………………….

2 MB2018-09-24 Protokoll 288 KB2018-09-24 Protokollsbilaga 1 Riktlinjer för arbete mot kränkande behandling inom Jämtlands Gymnasieförbund 1 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 2 Slutredovisning gällande tillsyn av Jämtlands Gymnasium Wargentin 7 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 3 Reviderad grafisk manual 784 KB2018-09-24 Protokollsbilaga 4 Riktlinjer för personuppgiftsbehandling inom Jämtlands Gymnasieförbund 3 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 5 Delårsrapport augusti 2018 506 KB2018-09-24 Protokollsbilaga 6 Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasium hösten 2019 1 MB2018-09-24 Protokollsbilaga 7 Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund

……………………………………………………………………………………………………………………………….

1 MB2018-05-28 Protokoll 1 MB2018-05-28 Protokollsbilaga 1 Delårsrapport april 2018 843 KB2018-05-28 Protokollsbilaga 2 Måltidspolicy för Jämtlands Gymnasieförbund

……………………………………………………………………………………………………………………………….

1 MB2018-03-12 Protokoll 11 MB2018-03-12 Protokollsbilaga 1 Årsredovisning 2017 890 KB2018-03-12 Protokollsbilaga 2 JämtBus överenskommelse 2 MB2018-03-12 Protokollsbilaga 3 Länsövergripande överenskommelse placerade barn 1 MB2018-03-12 Protokollsbilaga 4 Länsövergripande riktlinjer placerade barn

……………………………………………………………………………………………………………………………….

864 KB2018-02-06 Protokoll 2 MB2018-02-06 Protokollsbilaga 1 Förutsättningar inför budget 2019 783 KB2018-02-06 Protokollsbilaga 2 Svar på revisionsrapport elevhälsa 235 KB2018-02-06 Protokollsbilaga 3 Revisionsrapport elevhälsa

Föredragningslistor 2018

679 KB2018-12-14 Föredragningslista 116 KB2018-11-05 Föredragningslista 161 KB2018-09-24 Föredragningslista 145 KB2018-05-28 Föredragningslista 131 KB2018-03-12 Föredragningslista 73 KB2018-02-06 Föredragningslista

Saknar du äldre protokoll?

Kontakta vikarierande förbundssekreterare Erik Holmer så får du hjälp.