Sammanträden och protokoll

 

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Under 2024 sammanträder direktionen följande datum:

  • 5 februari
  • 11 mars
  • 27 maj
  • 23 september
  • 11 november
  • 16 december.

På sammanträdet den 16 december fastställs verksamhetsplan och budget för 2025. Den del av sammanträdet som behandlar budgeten är offentligt. 

 

Protokoll 2024

1 MBProtokoll 2024-05-27 2 MBBilaga 1. Delårsrapport april 2024 1 MBBilaga 2. Informationssäkerhetspolicy 424 KBBilaga 3. Reglemente för Jämtlands Gymnasieförbunds direktion

 

1 MBProtokoll 2024-03-11 13 MBBilaga 1. Årsredovisning 2023

 

817 KBProtokoll 2024-02-05 4 MBBilaga 1. Förutsättningar inför budget 2025 med flerårsplan 2026-2027

 

Föredragningslistor 2024

3 MBFöredragningslista 2024-05-27 3 MBFöredragningslista 2023-03-11 13 MBFörslag Årsredovisning 2023, för beslut 2023-03-11 2 MBFöredragningslista 2024-02-05

 

Protokoll 2023

4 MBProtokoll 2023-12-15 4 MBBilaga 1. Verksamhetsplan och budget 2024 med flerårsplan 44 KBBilaga 2. Prislista för interkommunal ersättning 2024 30 KBBilaga 3. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2024

 

1 MBProtokoll 2023-11-10 682 KBBilaga 1. Strategi för kompetensförsörjning 565 KBBilaga 2. Yttrande avseende motion om att starta utbildning International Baccalaureate

 

1 MBProtokoll 2023-09-29 4 MBBilaga 1. Delårsrapport augusti 2023 488 KBBilaga 2. Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2024 204 KBBilaga 3. Riktlinjer för minnesgåvor inom Jämtlands Gymnasieförbund 484 KBBilaga 4. Direktiv förstudie Bergs kommun 484 KBBilaga 5. Remissyttrande gällande körkortsbidrag VO

 

155 KBProtokoll 2023-05-26 256 KBBilaga 1. Delårsrapport april 2023 109 KBBilaga 2. Måltidspolicy för Jämtlands Gymnasieförbund

 

1 MBProtokoll 2023-03-13 2 MBBilaga 1. Årsredovisning 2022 149 KBBilaga 2. Arkivreglemente för Jämtlands Gymnasieförbund 1 MBTjmf antagning till årskurs 1 ht 2023

 

2 MBProtokoll 2023-01-30 576 KBBilaga 1. Förutsättningar inför budget 2024 fastställda 157 KBBilaga 2. Delegationsbestämmelser för Jämtlands Gymnasieförbund 2023-2026, fastställda 188 KBBilaga 3. Bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda

 

Föredragningslistor 2023

13 MBFöredragningslista 2023-12-15 2 MBFöredragningslista 2023-11-10 3 MBFöredragningslista 2023-09-29 2 MBFöredragningslista 2023-05-26 3 MBFöredragningslista 2023-03-13 4 MBFöredragningslista 2023-01-30

Saknar du äldre protokoll?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester så får du hjälp.