Sammanträden och protokoll

 

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Direktionen sammanträder under 2020 vid följande datum:

  • 3–4 februari
  • 9 mars 
  • 27 april (reserv)
  • 25 maj
  • 21 september
  • 2 november
  • 14 december

 

Protokoll 2020

1 MB2020-11-02 Protokoll

 

2 MB2020-09-21 Protokoll 3 MBBilaga 1 Delårsrapport augusti 2020 588 KBBilaga 2 Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund hösten 2021 739 KBBilaga 3 Strategi för kompetensförsörjning 4 MBBilaga 4 Utredning av ansvarsfördelning för den kommunala vuxenutbildningen

 

1 MB2020-05-25 Protokoll 1 MBBilaga 1 Delårsrapport april 2020 869 KBBilaga 2 Riktlinjer för personuppgiftsbehandling 2 MBBilaga 3 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019-2022

 

1 MB2020-03-09 Protokoll 9 MBBilaga 1 Årsredovisning 2019 466 KBBilaga 2 Resepolicy – hållbara tjänsteresor inom Jämtlands Gymnasieförbund

 

1 MB2020-02-03 Protokoll 3 MBProtokollsbilaga 1 Förutsättningar inför budget 2021 med flerårsplan 2022–2023

Föredragningslistor 2020

2 MB2020-11-02 Föredragningslista 3 MB2020-09-21 Föredragningslista 2 MB2020-05-25 Föredragningslista 2 MB2020-03-09 Föredragningslista 1 MB2020-02-03 Föredragningslista

Protokoll 2019

171 KBProtokoll 2019-12-16 286 KBProtokollsbilaga 1 Direktiv för utredning av ansvarsfördelning för den kommunala vuxenutbildningen i Krokom, Åre och Östersund kommun 211 KBProtokollsbilaga 2 Skolskjutsreglemente för Jämtlands län 746 KBProtokollsbilaga 3 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats 832 KBProtokollsbilaga 4 Verksamhetsplan och budget 2020 med flerårsplan 108 KBProtokollsbilaga 5 Prislista för interkommunal ersättning 2020

93 KBProtokollsbilaga 6 Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2020

……………………………

94 KBProtokoll 2019-11-04 128 KBProtokollsbilaga 1 Lönestrategi för Jämtlands gymnasieförbund

…………………………….

356 KB2019-09-23 Protokoll

278 KBProtokollsbilaga 1 Delårsrapport augusti 2019 28 KBProtokollsbilaga 2 Utbildningsutbud inom Jämtlands gymnasieförbund hösten 2020

…………………………………………………

376 KB2019-05-24 Protokoll 112 KBProtokollsbilaga 1 Delårsrapport april 2019 567 KBProtokollsbilaga 2 Svar på revisionsrapport 283 KBProtokollsbilaga 3 Reviderade delegationsbestämmelser för Jämtlands gymnasieförbund 651 KBProtokollsbilaga 4 Arkivbeskrivning

……………………………………..

235 KB2019-03-11 Protokoll 1 MBProtokollsbilaga 1 Årsredovisning 2018 388 KBProtokollsbilaga 2 Arbetsmiljöpolicy

………………………………………….

1 MB2019-02-05 Protokoll 2 MB2019-02-05 Protokollsbilaga 1 Bestämmelser om arvoden och ersättning till förtroendevalda i Jämtlands Gymnasieförbund mandatperioden 2019–2022 2 MB2019-02-05 Protokollsbilaga 2 Delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands Gymnasieförbund 2019–2022 2 MB2019-02-05 Protokollsbilaga 3 Förutsättningar inför budget 2020 med flerårsplan 2021–2022

Föredragningslistor 2019

14 MB2019-12-16 Föredragningslista 2 MB2019-11-04 Föredragningslista 3 MB2019-09-23 Föredragningslista 3 MB2019-05-24 Föredragningslista 3 MB2019-03-11 Föredragningslista 184 KB2019-02-05 Föredragningslista

 

Saknar du äldre protokoll?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester så får du hjälp.