Sammanträden och protokoll

 

I samband med direktionens sammanträden publiceras här föredragnings­listorna och protokollen för dessa.

Under 2022 sammanträder direktionen följande datum:

  • 31 januari
  • 14 mars
  • 11 april
  • 20 maj
  • 23 september
  • 7 november
  • 12 december.

 

Protokoll 2022

1 MBProtokoll 2022-05-20 269 KBBilaga 1. Delårsrapport april 2022 1 MBBilaga 2. Riktlinjer visselblåsarfunktion

 

656 KBProtokoll 2022-04-11 1 MBBilaga 1. Yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering av fristående gymnasieskola i Östersund, Yrkesgymnasiet Östersund 1 MBBilaga 2. Yttrande till Skolinspektionen gällande nyetablering av fristående gymnasieskola i Östersund, Realgymnasiet i Östersund

 

2 MBProtokoll 2022-03-14 1 MBBilaga 1. Årsredovisning 2021

 

981 KBProtokoll 2022-01-31 567 KBBilaga 1. Förutsättningar inför budget 2023 med flerårsplan 2024-2025

Föredragningslistor 2022

2 MBFöredragningslista 2022-09-23 2 MBFöredragningslista 2022-05-20 1 MBFöredragningslista 2022-04-11 3 MBFöredragningslista 2022-03-14 2 MBFöredragningslista 2022-01-31

 


Protokoll 2021

3 MBProtokoll 2021-12-13 3 MBBilaga 1. Verksamhetsplan och budget 2022 med flerårsplan 68 KBBilaga 2. Prislista för interkommunal ersättning 2022 24 KBBilaga 3. Prislista för bidrag till fristående huvudmän 2022 87 KBBilaga 4. Regler och villkor för inackorderingstillägg 83 KBBilaga 5. Regler och villkor för dagliga resor 1 MBBilaga 6. Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats

 

1 MBProtokoll 2021-11-12 838 KBBilaga 1. Svar på Granskning av intern kontroll i löneprocessen 2 MBBilaga 2. Delegationsbestämmelser 2019-2022

 

1 MBProtokoll 2021-09-20 3 MBBilaga 1. Delårsrapport augusti 2021 557 KBBilaga 2. Utbildningsutbud inom Jämtlands Gymnasieförbund HT 2022 227 KBBilaga 3. Förbundskansliets remissvar Riktlinje för arbete med nationella minoriteter

 

2 MB2021-05-17 Protokoll 2 MBBilaga 1. Delårsrapport april 2021 1 MBBilaga 2. Riktlinjer för arbetet med att förebygga och motverka diskriminering och kränkande behandling

 

2 MB2021-03-05 Protokoll 11 MBBilaga 1. Årsredovisning 2020

 

1 MB2021-01-29 Protokoll 3 MB Bilaga 1. Förutsättningar inför budget 2022 med flerårsplan 2023–2024

 

Föredragningslistor 2021

15 MB2021-12-13 Föredragningslista 3 MB2021-11-12 Föredragningslista 2 MB2021-09-20 Föredragningslista 3 MB2021-05-17 Föredragningslista 3 MB2021-03-05 Föredragningslista 1 MB2021-01-29 Föredragningslista

 

 

Saknar du äldre protokoll?

Kontakta förbundssekreterare Emma Wester så får du hjälp.